prog: 145
squelettes/rubrique-3.html

films

De enige fictiefilm in deze programmatie die zonder medelijden de uitwassen van het hedendaags kolonialisme en de moderne antropologie aan de kaak stelt. Een Boliviaanse filmploeg vertrekt naar de Andes hooglanden om een film te draaien over de wreedheden van de Spaanse kolonisator. Redelijk snel hervalt de filmploeg in hetzelfde paternalistische gedrag waaran de Spanjaarden zich schuldig maakten tegenover de plaatselijke bevolking. Een buitenlandse antropologe (Geraldine Chaplin) werpt zich op om tevergeefs de misverstanden tussen de twee gemeenschappen weg te werken. Wat kan deze filmploeg uiteindelijk bieden aan de plaatselijke bevolking, behalve het opnemen van Œde zang der vogels"?
De geëngageerde filmmaker Jorge Sanjines is ook bekend voor zijn geschriften over populaire cinema.

> ßonus
REVOLUCION!
Jorge Sanjines, Bolivia, 1964, 15", VO, 16mm

Armoede, klassestrijd, solidariteit, repressie: de klassieke thema’s uit Latijns-Amerika zijn hier samengebracht in een indrukwekkend kortfilm (Joris Ivens prijs in 1964).

15.11 > 22:00 + 24.11 > 18:00


Deze film essay verzamelt de twee representatie mode die het werk van Trinh kenmerken, de symbolische ensceneringen en de subjectivie impressies van een deel realiteit. Haar werk is heel hevig zowel vormelijk als inhoudelijkŠTrinh verwerkt in deze film impressies en verschillende perspectieven op China: via de gebeurtenissen op het Tienanmen plein over teksten van Confucius en Mao naar populaire Chinese liedjes en een visuele mix van video en 16mm beelden. Doorheen deze verschillende lagen, ontwikkelt ze een onderzoek van de Chinese cultuur via outsider posities, of beter: doorheen een reeks van gecontrasteerde outsider posities en gelaagde visies op deze cultuur. Zoals in elk werk van Trinh exploreert ze in dit film essay haar persoonlijke positie als filmmaker/ vrouw/etnisch subject/object terwijl ze China representeert. Niet door autoritaire objectiviteits claims maar door poëtische evocaties zijn haar documentaires getypeerd waardoor ze naast het impressionistisch situeren van concepten als macht, politiek en cultuur ook het filmmaken zelf evoceert. Trinh is een awardwinning regiseuse en Professor of Women and Film Studies in Berkeley University.

16.11 > 20:00 + 24.11 > 22:15


Deze erg controversiële film omwille van z’n voyeurisme, de vrije conversaties over seks en prostitutie, vertrekt van een standpunt dat nogal wat vragen doet rijzen: de maker reist naar Bangkok om te zien of hij echt verliefd kan worden op een prostituee en vice versa. De documentaire is vrijwel helemaal opgebouwd rond interviews en discussies tussen Aoi, de prostituee en Dennis O’Rourke, de filmmaker. Het parcours van een jong meisje dat in de prostitutie verzeild raakt, het dagelijkse leven van een prostituee in Bangkok, de solidariteit tussen de meisjes van de straat, de onthullingen van Aoi worden zonder omwegen verteld. De maker wordt verliefd op z’n onderwerp en belooft haar een nieuw leven... maar wie manipuleert nu eigenlijk wie in dit verhaal?
Dennis O’ Rourke is een wereldwijd gehuldigd documentairefilmer, ander bekend werk is Cannibal Tour en Cunnamulla.

16.11 > 22:00 + 25.11 > 22:00


Papis Thione, 2000, SN, video, fr ov 57'

Een debuutfilm van een wonderbaarlijke en aangrijpende kracht door deze jonge Afrikaanse cineast. Hij toont het leven van de straatkinderen in Dakar, of correcter, hij laat ons het meebeleven door beelden die van een storende schoonheid, abstrakte geluiden en kinderstemmen. Een resoluut artistieke film die een nieuw perspectief biedt op een keihard onderwerp. Papis Thione slaagt erin de camera zo dicht bij de kinderen te plaatsen (hij is met ze opgegroeid) dat het eerste ongezonde gevoel van voyeurisme snel overwonnen is en plaats maakt voor een subjectieve vragen van cineast en toeschouwer omtrent de problematiek van straatkinderen. Door z’n vorm onderhoudt de film z’n afstand met de documentaire-stijl, terwijl hij nochtans gebaseerd is op momenten uit het echte leven en nooit geënsceneerd wordt. Met een DV camera gedraaid, en ’s nachts met eenvoudige zaklampen verlicht.
De film wordt voorgesteld in aanwezigheid van Papis Thione. (17/11)

17.11 > 20:00 + 23.11 > 18:00


Deze voorstelling toont drie films die het draaien van een film in een vreemd land ethisch in vraag stellen. Drie maal een kijk op de andere maar vooral op de eigen etnografische filmpraktijk. 

Nachtelijke bezoekers
An van Dienderen, Bel., 1998, 34", VO NL ST ANG / VL OV ENG OND, Video

Deze eerste film van An van Dienderen, gefilmd in DV en Super 8, praat in een originele toon over de kloof tussen de geplande film en het uiteindelijk resultaat. De documentaire is ontstaan uit een persoonlijke nieuwsgierigheid naar een matriarchale samenleving : De Mosuo-vrouwen in Yunnan, China. Anderzijds is de documentaire het persoonlijk afleggen van een traject om tot kennis over andere culturen te komen. De film geeft geen objectief, wetenschappelijk beeld maar is een cinematografisch relaas.

Eth(n)ique
Laurent Van Lancker, Bel., 2001, 25", V FR V, Video

De autobiografische film vertelt het verhaal van de mislukking van een eerste audiovisueel project. Eth(n)ique beweegt zich tussen reisnotities en antropologische bedenkingen. De confrontatie met het universum van de minderheden in Noord-Vietnam leidt tot ethische vraagstellingen. De film vermengt foto’s, dia’s, video, geschrevne tekst en persoonlijk commentaar, en werdt op een artisanale wijze geregiseerd en geproduceert.

Reassemblage
Trinh Tinh Minh-ha, USA, 1982, 40", VO, 16mm
 
Eerste film van deze politiek-poÎtische cineaste die de kolonialistisch-voyeuristische filmblik veroordeelt met een film die uitblinkt in haar originaliteit.Trinh werkt vanuit interval posities: tussen culturen, tussen genres, tussen woord / beeld, tussen maker / publiek. In deze film deconstrueert ze vanuit beeld en montage het ’antropologische’ beeld van Senegal. Deze beelden worden geknipt en herschikt op een verbluffende manier waardoor filmisch en antropologisch onderzoek parallel aan elkaar ontwikkelen.

17.11 > 18:00 + 25.11 > 18:00


Deze voorstelling verzamelt korte reisverhalen van cineasten in de vorm van experimentele methodes die hun reisindrukken weergeven. Hubert Sauper, de maker van het zeer controversiele "Kisangani Diary" zal aanwezig zijn bij de voorstellling van 17/11, als ook Karola Schlegelmilch.

Unsere Afrika reise
Peter Kubelka, Austria, 1961-66, 12"30, VO, 16mm

Beelden van Oostenrijkse jagers, dode dieren en naakte Afrikaanse vrouwen, gecombineerd met compacte en suggestieve geluiden, zetten aan tot een analyse van het kolonialistische discours van de etnografie, de reis, het geweld en het toezicht. " Š deze film getuigt van zulk een hoge perfectie dat je al wat je wist over cinema moet revalueren." (Jonas Mekas)

Die Resonanz von Augenblicken II
Karola Schlegelmilch, D., 2001, 30", VO All + Fr / OV Duits + Fr, 16mm

The Resonance of Moments II" is een trilogie, die voornamelijk bestaat uit super8-beelden van de cineaste tijdens haar reizen in Europa en West-Afrika. De beelden tonen grappige en ontspannen situaties -zowel privé als publiek- van stuntmannen op de kermis tot Afrikaanse dodendansen. Maar achter deze schijnbare lichtheid schuilen existentiële vragen Š. Een aantekeningenschriftje geparfumeerd met experiment.

Kisangani diary
Hubert Sauper, France / Austria, 1998, 45", VO Ang + Fr / OV Eng + Fr, 35mm
 
Een gelauwerde film (Berlinale, Cinéma du réel) die een zeer artistieke esthetische versie brengt van een koude rauwe waarheid, die van de Rwandese vluchtelingen in Congo (ex-Zaïre). Poëtische beelden en onhoudbare beelden worden vermengd. De film is het logboek van een filmmaker die zicht temidden van een realiteit die hem volledig overstijgt bevindt en enkel nog op z’n eigen subjectiviteit en medelijden kan terugvallen om de gruwel om hem heen (en de media die ze in beeld brengen) te beschrijven. Een moderne filmversie van "The heart of darkness" van Conrad. Een film die niemand koud laat.

17.11 > 22:00 + 23.11 > 22:00


Deze tegelijk bejubelde en verguisde film van Robert Gardner is eerst en vooral een formalistisch kunstwerk dat anderhalf uur lang een feest voor ogen en oren is. Het thema van de film: de vluchtigheid van het menselijk bestaan is volledig gefilmd in Benares (India), de heilige stad van de doden voor de Hindoes.
In plaats van deze fascinerende stad louter te beschrijven, evoceert Gardner haar met beeld en geluid. Commentaar, tekst of ondertitels zijn afwezig, al wat je ziet zijn de audiovisuele impressies van de dood, gebeden, Ganges, zwerfhonden...
Forest of Bliss is Gardners bekendste film. Hij is actief sinds de jaren 70 als cameraman en maker van poetisch etnografische films. Een onirische ontdekkingŠ

18.11 > 22:00 + 23.11 > 20:00


Drie jongemannen verlaten de savannes van Niger om rijkdom en avontuur te zoeken in Ghana. Deze film vertelt hun reis, hun ontmoetingen onderweg, en hun terugkeer bij familie en vrienden. Deels documentaire, deels fictie, deels persoonlijk commentaar. De protagonisten van ŒJaguar" improviseerde een commentaar bij het bekijken van de film. Deze meesterwerk biedt een originele visie op West-Afrika, vol spontaneïteit, uitweidingen, zwerftochten en en vrijheid.

18.11 > 20:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 147
prog: 145
pos: aval