prog: 212
squelettes/rubrique-3.html

ZUR

ZUR is een kunstenaarscollectief dat vorm krijgt doorheen de realisatie van uiteenlopende opdrachten en plezier schept in het creëren en uitvinden in groep.
Opgericht in 1984 in Angers heeft het tegenwoordig zijn basis op de Paperie site in St-Barthélemy d"Anjou. Het werk wordt in Frankrijk en in het buitenland verspreid langs verschillende kanalen, waarbij elke route gezien wordt als een mogelijk avontuur.
Momenteel spitst het onderzoek zich toe op de levende cinema (cinéma vivant) en vertaalt zich in een gevoelige stijl, heel vrij, waarbij alle mogelijke middelen als gelijkwaardig worde ingezet.
De ZUR-groep wordt in Nova vertegenwoordigd door Stéphane Delaunay, Mattieu Delaunay, Lanciano Loredana, Jean François Orillon.

In de paradoxale slaap, de laatste slaapfase, bestaat het lichaam nog nauwelijks, enkel de ogen, die aan een duizelingwekkende snelheid de droombeelden aftasten.
Onze voorstelling is geen film, maar een theater van gevoelige evenementen, die onze installaties uitmaken.
Men komt er zowel menselijke als mythologische figuren tegen, geprojecteerd tegen een wateroppervlak dat dienst doet als stromend wit doek.
Men ziet er de hemel verduisteren en zich omvormen.
Men ontdekt er dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen als een beddepan, een spiegel, een gieter, een pick-up, een veldfles...
Men hoort er het water lopen, de materialen tegen elkaar botsen, stemmen ontsnappen uit de luidsprekers...
"LA LA LA LA"

Van heel deze ruimte, die een soort innerlijk landschap vormt en de wijdse vlakten uit de dromen oproept, zijn wij de bewoners/bezoekers, de acteurs/toeschouwers.
Een bijzondere gewaarwording overvalt ons: bevinden wij ons binnen in iets waarvan we deel uitmaken of bevinden we ons integendeel aan de buitenkant van iets dat we aanschouwen?
Is de wereld in ons of zijn wij in de wereld?
Misschien wandelen we gewoon in haar gezelschap, zoals in die paradoxale slaap, zonder hindernissen overgaand van de ene in de andere gewaarwording.
Bewust van het feit dat er van die uren zijn waarop de mens als een plant is, die het water uit de hemel verlangt.
(getekend: ZUR; vrij vertaald)

http://www.groupe-zur.com

20.02 > 19:00 + 20.02 > 20:00 + 21.02 > 19:00 + 21.02 > 20:00 + 22.02 > 19:00 + 22.02 > 20:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 217
prog: 212
pos: aval