prog: 321
squelettes/rubrique-3.html

Edito

USA. US. "Wij". Alsof de afkorting van de naam van de meest
gemilitariseerde der naties reeds een zeker egocentrisme bevat. En verwijst naar de buitensporige arrogantie om zichzelf uit te roepen tot "de"democratische referentie bij uitstek. Enige twijfel hieraan? Bij het bekijken van het nieuws of van de mainstream-cinema lijkt het wel of de American Dream nog enige toekomst voor zich heeft, hoe nachtmerrie-achtig die ook zijn mag. Maar zoals elk groot keizerrijk, komt onvermijdelijk het moment van verval. Enige twijfel hieraan? Bij het bekijken van de kleine selectie films die de andere kant van die American Dream belichten, onder de naam "MAD in USA" (met een vervolg in februari in de vrijdagse middernachtfilms), lijkt het wel of het verval zich al enige tijd aankondigt...squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 322
prog: 321
pos: aval