prog: 321
squelettes/rubrique-3.html

aankondiging

’t Is al eens gezegd geweest en zelfs al herhaald tot in den treure: Nova werd in 1997 opgericht door een bende losgeslagen vrijwilligers en werd sindsdien op dezelfde manier geleid... Dit ongewone feit wordt soms slecht of zelfs misbegrepen door de vele toeschouwers, bezoekers, dichte en verre vrienden of vijanden. Het beeld van een precaire plek en een kwetsbaar project is wat afgerond doorheen de laatste jaren, wellicht door het continue programmatieritme en de toenemende positieve respons van overheidswege. Nochtans blijft Nova zowel in infrastructureel als in institutioneel opzicht in een op z"n minst complexe positie. Wat ons verhindert om de illusie te koesteren het project op duurzame basis uit te bouwen... maar dit doet niets af aan onze vastbeslotenheid koppig verder te doen! De keuze voor het vrijwilligerswerk werd in het begin ingegeven door noodzaak, maar werd in de loop der jaren een vast en onontbeerlijk ingrediënt in het gekruide en energierijke Nova-recept. Maar indien we het beproefde recept willen behouden zoals het is, en dus een initiatief op lange termijn uitbouwen dat uiteindelijk een buitengewoon en collectief expressiemiddel is, zijn we genoodzaakt om een aantal keuzes te maken, omdat we eveneens geconfronteerd worden met de grenzen ervan.

VOOR EEN WERKAANBIEDING!

Na zes jaar trouwe dienst door talrijke vrijwilligers, is Nova aan haar eerste aanwerving toe! Het gaat om een deeltijds contract van één jaar. De job gaat niet om de inhoud van het project (programmatie bijvoorbeeld). Het gaat wel over boekhouding, administratief beheer en communicatie. Goede kennis van het Nederlands, Engels en Frans zijn ten zeerste aangeraden! U kan uw kandidatuur (gemotiveerd natuurlijk!) voor 31 januari sturen naar Nova vzw.

Nova, rue de l"Ecuyer 65 Schildknaapstraat, 1000 Bxl - email: nova@nova-cinema.comsquelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 340
prog: 321
pos: aval