prog: 538
squelettes/rubrique-3.html

Open&Tarifs

Zoals elke laatste donderdag van de maand ­ voor zover dat lukt althans vertoont Open Screen jullie eigen films! Inkom is gratis. Lever je film
minstens 5 dagen voor de voorstelling binnen. Niet meer dan 15 minuten lang en geen digibeta a.u.b. (voor de rest kan zowat elk formaat). Laten
we ook de muzikale mix van Mr Alan Bowl niet vergeten alsook de soep van het huis waarmee je in de foyerwordt verwelkomd!

29.04 > 20:00


> FILMS » 5 / 3,5 euros

> Concerts » 7,50 euros

!!! Abonnement (6 vertoningen) » 21 / 15 eurossquelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 547
prog: 538
pos: aval