prog: 638
squelettes/rubrique-3.html

Tentoonstellingen enz.

• Onze maatschappij en zijn psychiatrie

• Mathias Lazlo

• Den Teirling

• Nos différences se ressemblent

Expo’s van 11.11 tot 05.12

11.11 > 19:00


Nee, dit is geen tentoonstelling waar de "specialisten van het vak" hun visie komen verkondigen over onze samenleving en haar psychiatrie! Deze expo verzamelt een aantal tekeningen van de twee ateliers voor satirische tekeningen, georganiseerd door de vzw L’autre lieu. Eén van deze ateliers vond plaats met mensen die geregeld in het therapeutisch dagcentrum "Bivouac" langskomen; het andere met personen die in contact staan met L’autre lieu. Iedereen maakte een spotprentscenario of een kort stripverhaaltje rond drie thematieken: het dagelijkse leven met een geestesziekte, de psychiatrische instellingen, en alles wat ons radeloos maakt in deze samenleving. Sommige deelnemers legden zich verwoed toe op de uitvoering ervan, anderen vertrouwden deze taak toe aan de animator-tekenaar van dienst. Deze ateliers vormen één van de vele mogelijke uitlaatkleppen voor de dagelijkse problemen waarmee patiënten geconfronteerd worden. Hun verhalen worden zo uit de vergeethoek, het isolement en de afzondering gehaald. De illustraties van deze expo zijn, tezamen met andere onuitgegeven tekeningen, opgenomen in twee bundels die in Nova’s Microboutiek beschikbaar zijn!

*Van 11.11 tot 05.12

Vernissage > 11.11 > 19:00*Mathias Laszlo is gepassioneerd door schilderen. In 2001 werkte hij in het kader van het kunstatelier van de Club Antonin Artaud in Brussel een aantal doeken af, waarna hij zijn aanpak op een meer individuele manier voortzette bij hem thuis. Zijn abstract werk met kubistische invloeden vindt inspiratie in de beschouwing van zijn omgeving. De schitterende kleuren zijn omkaderd, behelsd en uitgesmeerd door stevige zwarte penseelstreken. Het is een poging om kleur in vorm te structureren; vormen als uitdrukking van zijn lijden. Zijn schilderijen en tekeningen getuigen van een energievolle kijk op het leven en zijn voor de artiest een bezwering van de zwaarmoedigheid. "We bestaan allen uit licht, een beetje materie, kracht, en een vleugje toeval". (Mathias Laszlo).

*Van 11.11 tot 05.12

Vernissage > 11.11 > 19:00*Het atelier van het dagactiviteitencentrum Den Teirling in Brussel staat open voor alle personen met een psychiatrische problematiek die graag tekenen, schilderen, etsen, of werken met klei. Er zijn materialen ter beschikking en driemaal per week is kunstenares Lucia De Moor aanwezig om artistiek talent te steunen en technieken aan te leren.

Voor personen met een ernstige en langdurige psychiatrische problematiek is het creatief en artistiek bezig zijn een mogelijkheid om zich als persoon te valoriseren en erkend te worden in de maatschappij. Met ondersteuning van Den Teirling komen zij met hun artistieke werken ook naar buiten in groepstentoonstellingen of individueel. Op die manier wil het dagactiviteitencentrum Den Teirling deze mensen kansen geven om in onze maatschappij als kunstenaar aan bod te komen.

Er zijn werken te zien van...

Enrico Zinelli

"Mijn tekening is als een ’Parnassische beweging’ waarbij de zon altijd schijnt. Middagkoninginnen van de zomer, vallen uit de hemel in zilveren druppels. Alles is stilte, en brandt zonder adem.

De aarde is ingesluimerd in zijn bed van een zilveren jurk."

Jean-Marie Mortier

"Reeds in zijn kinder- en tienerjaren kreeg hij de smaak van het schilderen te pakken. Hij volgde les op verschillende academies en experimenteerde met diverse kunstdisciplines zoals: beeldhouwen, fotografie, literatuur en publiciteit. In zijn hedendaags werk maakt hij een combinatie van deze diverse kunsttakken. Hij doorkruist de Brusselse straten als een wandelende antenne en wordt getroffen door het aangezicht van de mensen."

*Van 11.11 tot 05.12

Vernissage > 11.11 > 19:00*"Nos différences se ressemblent" is een geluidsdocument dat bedacht is door "L’Autre Lieu" in samenwerking met BNA/BBOT en Priscille Cazin. Deze laatste zamelde getuigenissen in van personen die aan psychische stoornissen lijden en anderen die ervoor openstaan.

*Van 11.11 tot 05.12

Vernissage > 11.11 > 19:00*De Microboutiek nodigt tijdens de "micro-rondetafel" Luc Vigneault (Canada) uit die zijn boek "Allez-retour au pays de la folie" voorstelt en een gids over medicatie in zelfbeheer. Pierre Wynant stelt zijn bundel "Parcours d’un fou" voor en L’Autre Lieu twee satirische publicaties.

19.11 > 20:00 + 27.11 > 20:00


"Etienne Meriaux was een artiest die met vele talenten begiftigd was (strips, schilderen, beeldhouwen, muziek, performance, dans, theater, schrijven en ontwerpen), hij maakte bijna al zijn materiaal zelf (canvas, instrumenten en kleding). Hij was ook de vriend van mijn vrouw Aï en mij. Wij voelden ons erg verbonden met elkaar, vol achting en wederzijds respect voor elkaars werk.

In 1993, toen hij in de Mommen-ateliers woonde, werd Etienne opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, zijn atelier werd leeggehaald, het grootste deel van zijn werk in de prullenbak gegooid. In 2001 sterft hij op 40-jarige leeftijd een natuurlijke dood, in zijn huisje in Bretagne, en laat een laatste gefilmde performance achter, die over zijn ziekte gaat: "Het vreemde ding, waarmee ik helemaal alleen was". Er zat iets onvoltooid in, voor ons ook. Zijn geest en zijn werk leven nog steeds voort in ons, met ons. Wij voelen ons verantwoordelijk en met hem verbonden, en dat verplicht ons, die ontsnapt zijn aan het martelaarschap van de kunst, om wat rest van hem in ons op te zuigen, om het te "kannibaliseren".

Dit is ook waarom wij zijn werk willen laten zien en het tegelijkertijd laten evolueren, zodat het een performance van ons drieën wordt." (Pascal Baes)

*Mommen ateliers: Liefdadigheidstraat 37, 1210 Brussel (dicht bij Madou).

Gratis.*

25.11 > 22:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 648
prog: 638
pos: aval