prog: 661
squelettes/rubrique-3.html

Sound & image

Een nieuw initiatief dat de naam "open ear" meekreeg. Of deze module verder gezet w ordt in de toekomst, hangt voor een deel af van deze eerste ervaring! Open Ear is vergelijkbaar met Open Screen. Nova is vooral beken d als een de plaats van het beeld, van beelden. Maar wat zouden de vele scènes, sequenties, montages zijn zonder geluid? Open Ear wil geen censuur maar toch zijn er enkele spelregels. Een geluidsinterventie duurt maximaal 10 t o t 15 minuten. De mogelijkheden zijn legio : veldopnamen, klank poezie, dramatische k lanken, radiofonisch, muziek, elektronisch , Š Of de auteur kan een volledig nieuw genre uitvinden Š De geluidsprojecties gaan door in de grote zaal , waar de luisteraar, de "geluidskijker" en de cinefiele klankvreter ondergedompeld wordt in het donker, overgeleverd aan de klank . Slechts één herkenningspunt: de nooduitgang! Het visuele wordt volledig uitgeschakeld. Alleen zo kan men zich overgeven aan de klank. Neem best contact op met Nova voor Open Ear. Als dat echt niet mogelijk is, kom dan een uur voor Open Ear en breng zeker je composities, creaties mee, afgewerkt of niet, op CD, CDR, Mini-disc of zelfs op cassetteŠ dat maakt niet uit.

info@somenoise.be € nova@nova -cinema.com € 02 511 24 77

10.02 > 20:30


De afspraak voor aanstormend en bezadigd talent. Stel uw film voor (35mm,16mm, Super8, Beta, Dvd, Dv-cam, ...) die de 15 minuten niet mag overschrijden. Je hebt het voorrecht je eigen film in te leiden voor het publiek, deze vervolgens op groot scherm te zien en tenslotte bejubeld of uitgejouwd te worden! Uitzonderlijk zal deze Open Screen niet de laatste donderdag van de maand, maar de voorlaatste doorgaan!

17.02 > 20:30


" Waarom een paard? En waarom niet?", vermeldt de internetsite van de «Horse Parade», die zich in volle galop op de komende zomer voorbereidt. Maar waarover gaat het precies? Wel, het is de bedoeling de 175ste verjaardag van België luister bij te zetten met "een speelse, creatieve, pretentieloze massabijeenkomst, naar het beeld van ons vaderland", zoals de organisatoren nog meegeven, een manifestatie die naar eigen zeggen "mikt op het grote publiek, zodat iedereen er plezier aan beleeft" en bovendien liefdadigheidsinitiatieven wil steunen...? Nova keert terug naar de voorganger van de "Horse Parade" uit 2003: "Art on Cows", een marketingstrategie uit Zurich geëxporteerd naar Brussel. Een aantal kort€ lms rond Zurich, twee geluidscreaties en een in Brussel gerealiseerde video staan op het rundermenu van deze namiddag.

AlterEcows # I
24/09/2003, B, audio., vo fr / fr ov, 60’
Met 187 waren ze om de Brusselse voetpaden te veroveren tijdens de zomer van 2003. Met 187 belegerden ze de media en voorzagen ze de journalisten van inkt. Met 187 verstrooiden ze de heren politici en de veiligheidsdiensten. 187 keer financieel voer voor communicatiebedrijven en projectontwikkelaars. Brussel werd het slachtoffer van een horde polyester koeien... Maar wie waren ze? Om er meer over te weten, luister naar deze uitzonderlijke radio-uitzendingŠ
(16:00 & 18:00 )

AlterEcows # II
29/10/2003, B, audio, vo fr / fr ov, 60’
Na het ontcijferen van de operatie «Art, Fun and Charity», vervolgt « AlterEcows» haar wandeling in het grote park met Brusselse thema"s. Vertrekk ende van nie uwe vormen v an "bedrijfsmecenaat " en vastgoedconcepten à la « business-parks», worden we ondergedompeld in het universum van de «city marketing»...
(17:00 & 19:00 )

2024
PTTL, B., 2004-2005, video, vo fr / fr ov, 33"
Bepalen de «bussiness-parks» de toekomst van de stad? De "verbeelding aan de macht" wordt vandaag grondig geformatteerd: het zijn de niet-composteerbare plastieken koeien die de scepter zwaaien! Plus Tôt Te Laat (PTTL) gebruikt video als bron van tegen-informatie, analyse en onderzoek. "2024" is een work-in-progress dat aan de hand van eigen video-archieven en audio- of visuele fragmenten van Thomas Frank, Ricardo Petrella, het Flageyplein, de Zuidwijk of nog street-sharings, op zoek gaat naar verbanden tussen de hoogwaardigheidsbekleders van Stad Brussel en een scherp concurrerende vastgoedonderneming (Robelco), beide sponsor van een «ludiek» ogend, maar heel wat minder onschuldig evenement dan op het eerste zicht lijkt.
(20:00)

26.02 > 16:00 + 26.02 > 17:00 + 26.02 > 18:00 + 26.02 > 19:00 + 26.02 > 20:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 665
prog: 661
pos: aval