prog: 713
squelettes/rubrique-3.html

Edito

De Europese filmzalen worden niet bepaald overspoeld door Roemeense films, en de Roemeense schermen zelf eigenlijk ook niet... Nochtans: Roemeense cineasten bestaan! Ze leven en werken weliswaar niet allen in Roemenië, wat tekenend is voor de situatie van dit land vandaag. Trouwens, Roemeense cinema ­ of die nu gemaakt wordt door zij die blijven of zij die weggaan ­ praat over haast niets anders dan «dat». Documentaires, fi ctiefi lms, korte of lange films, het onderwerp blijft gelijk: we zouden elders beter af zijn, vroeger was het sowieso beter en lang leve de dag van morgen wanneer (wie weet) alles goed komt.... Maar daar cinema niet 100% het leven is, film niet gelijk aan sociale of politieke wetenschappen, en maatschappelijke realiteit cinematografi sche verbeelding niet uitsluit, resulteert het «gras is groener aan de overkant»-uitgangspunt in een brede waaier aan onderling zeer verscheiden films. Voor de ene is de referentie aan het Westen puur formeel (en als we nu eens een film à la Tarantino of Schwarzwaldklinik maakten?), voor de anderen is het een discours of maakt het zelfs integraal deel uit van het scenario. Je kan je makkelijk voorstellen dat Roemenië geen grote filmproducent is en dat slechts zeer weinig regisseurs voldoende fondsen vinden. Geldgebrek maakt dat kortfilms een oplossing zijn, en die zijn dan ook ruim vertegenwoordigd in dit Roemeens programma, meestal in 35mm, en vaak uit de filmschool in Boekarest. Daarnaast staan er heel wat onbekende en zelden vertoonde films op het menu. Zelfs erkende regisseurs zoals Nae Caranfi l en documentairemakers als Thomas Ciulei zagen hun werk amper vertoond in België, laat staan het grote publiek...



squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 714
prog: 713
pos: aval