prog: 741
squelettes/rubrique-3.html

Ontmoetingen

Anand Patwardhan lijkt een goed voorbeeld van de documentaire school die de magie van cinema met sociaal engagement liet samengaan (zoals Joris Ivens, René Vautier enz..). Het leek ons nuttig een ontmoetingsmoment te organiseren om eens verder te gaan kijken dan de typische vragen en antwoorden. We houden een workshop voor ogen, waar we het zouden kunnen hebben over de ethische vragen die rond documentaires hangen, de verantwoordelijkheid ten opzichte van de protagonisten, de juridische problemen, censuur of werkmethodes. De avond wordt opgesplitst in twee delen, met telkens een film bij aanvang. De workshop zal gestructureerd worden rond een aantal vooropgestelde thema’s onder leiding van een gespreksleider. De gesprekken zullen in de engelse voertaal doorgaan, met vertalingen naar het Frans en het Nederlands als dat nodig blijkt. We hopen op een actieve deelname van alle videasten die zich individueel of in het kader van hun ateliers bezig houden met documentaires rond sociale interventies. Twijfel niet om nu al jullie voorstellen en suggesties met ons te delen via e-mail op:

workshop@nova-cinema.org.

29.09 > 20:00 + 22:00Een heel aantal gebeurtenissen maakten van Mohandas K. Gandhi een beroemd revolutionair. Gedurende zijn hele leven ontwikkelde hij een filosofie van geweldloosheid, "ashima" en haalde hij de kracht van zijn politieke actie uit het concept van geweldloos verzet, "satyagraha" of "vastberaden in de waarheid". Het is een filosofie die hij uit zichzelf haalde, door innerlijke evolutie en door ascetisme, en die hij toepaste in zijn politiek om India te bevrijden van het koloniale juk. Vanddag hebben we nog steeds het beeld van Gandhi als asceet, maar wat is zijn impact op op de hedendaagse gechiedenis van India? Het eerste deel van de film "War and Peace" gaat in op deze vraag, in aanwezigheid van regisseur Anand Patwardhan en van Jean-Louis Hengchen, onderwijzer en aanhanger van Gandhi. We stellen ook de vraag naar de impact van burgerlijke ongehoorzaamheid in België, met de militanten van het Forum voor Vredesactie. Hierbij doen wij ook een oproep naar personen en organisaties om ons deelgenoot te maken van hun ervaringen met geweldloos verzet. De avond eindigt met het tweede deel van "War and Peace", gevolgd door een discussie. Geweldloosheid is de grootste kracht van de mensheid, veel krachtiger dan door diezelfde mensheid uitgevonden massadestructiewapens.—

02.10 > 20:00


Vorig jaar besliste het prestigieuze filmfestival van Bombay voor documentaire en animatiefilm (MIFF) dat Indiase films voortaan een censuurattest moeten kunnen voorleggen om te mogen deelnemen aan het event. Met andere woorden, de beste independent films werden impliciet de deur gewezen: politieke prenten die pijnlijke waarheden aan de kaak stellen, films met seksuele thema’s buiten de mainstream, of die vormelijke experimenten aangingen... Kortom, al wat niet strookt met de officiële visie van wat een documentaire moet zijn. De felle reacties lieten niet op zich wachten, er werd prompt gedreigd met een boycot, en het MIFF kwam op z’n beslissing terug. Officieel, althans, want de facto bleef het verbod van kracht. Meer dan 250 filmmakers uit heel India kwamen op straat om te protesteren. Pal tegenover het MIFF rees uit het niets een alternatief festival op: "Vikalp: Films For Freedom". Een week lang liepen elke dag massa’s mensen weg van het MIFF om ons te komen bejubelen in onze geïmproviseerde filmzaal. De projector was gehuurd, de grond lag bezaaid met kussens.... Het werd een waar feest voor de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijke geest van documentaires. Hoe zijn we tot een dergelijke revolutie gekomen? In de loop der jaren heeft de Indische documentaire een lange weg afgelegd en een vaak moeizame strijd geleverd. Dit is ook te zien in onze selectie die enkele van de beste films van het Vikalp-festival omvat, maar die eveneens een hulde is aan de pioniers die ons op weg hebben geholpen, lang vóór er in ons land een publiek bestond voor documentaires. Met veel genoegen brengen we u dus deze selectie die een breed spectrum aan Indiase documentaires omvat, van radicaal politiek activisme tot en met films over poëzie en kunst, over meer persoonlijke films en experimentele kortfilms. Deze prenten weerspiegelen bovendien de vragen waarmee de onafhankelijke Indiase film geconfronteerd wordt. En, last but not least, ze bieden een visie op onze groep: de Films For Freedom." (Vikalp)

Jabeen Merchant, lid van het collectief, is onze gast van 6 t.e.m. 9 oktober. Ze leidt de Vikalp-voorstellingen in en plaatst de films in hun context.

+

Presentatie: Films For Freedom

Op 8 oktober om 19u worden de films ingeleid door een een presentatie van de beweging "Films for Freedom", vanaf hun campagne tegen censuur tot de huidige stand van zaken.Alle films van deze avond gaan over de positie van de vrouw in de Indiase maatschappij. Wij nodigen alle organisaties en geïnteresseerden uit om van gedachten te wisselen die avond.

09.10 > 18:00 + 20:00 + 22:00squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 756
prog: 741
pos: aval