prog: 868
squelettes/rubrique-3.html

Wandelingen

Hoewel men meer dan duizend leegstaande gebouwen telt in Brussel, ondervindt een groeiend aandeel van de bevolking moeilijkheden bij de toegang tot een degelijke woning. Tegenover deze gevolgen van de vastgoedcrisis hebben daklozen, mensen zonder papieren, artiesten, studenten, werklozen, gezinnen en een aantal verenigingen besloten om, wettelijk of niet, en op korte of middellange termijn, gezamenlijk te investeren in bepaalde aan hun lot overgelaten plaatsen. De wandeling zal een gelegenheid vormen om het woord te geven aan deze bezetters die verenigd zijn rond de aanspraken die ze maken, gaande van het recht op wonen tot deelname aan het cultureel leven. We steken ons licht op over een aantal factoren die de leegstand in de hand werken. Daarna zetten we per bus onze weg voort naar voormalig bezette plaatsen of projecten die nog steeds lopen. Tijdens de bezoeken zullen we zien wie deze bezetters zijn, hoe ze zich organiseren, en welke de impact is van hun actie op de stadsopbouw. De wandeling wordt afgesloten in één van de bezette gebouwen, waar de deelnemers kunnen aanschuiven aan de gastentafel en waar een videoprojectie voorzien is.

Bezoek per bus van 14:00 tot 18:00.
Inschrijvingen: pleinopenair@nova-cinema.org

20.08 > 14:00 + 30.08 > 14:00


In de Brusselse regio worden meer en meer gezinnen door de wooncrisis getroffen. De Brusselse regering heeft in juni 2004 een bouwplan voor 5000 gewestwoningen uitgedokterd. Twee jaar later ziet men nog altijd niets uit de grond oprijzen. Het is pas onlangs, op 21 juni 2006, dat een eerste project van 105 sociale woningen in Ukkel een positief bouwvergunningadvies kreeg, weliswaar gebonden aan een reeks voorwaarden. Waarom komt het Huisvestingsplan zo traag op gang? Voor een goed begrip van de situatie stellen de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW), InterEnvironnement Bruxelles (IEB) en Brukselbinnenstebuiten een rondrit voor die een licht zal werpen op de wisselwerking van sociale, politieke en stedenbouwkundige belangen en de blokkeringmechanismen ervan. We nemen u mee naar de drie voornaamste sites van het Huisvestingsplan: het Scheutbos in Molenbeek, de Moensberg in Ukkel en Boondaal in Elsene, met daarnaast nog een resem andere kleine verrassingen... Aan boord wordt het huisvestingsplan van commentaar voorzien. Op iedere site zullen vertegenwoordigers van de actiecomité aanwezig zijn. Als toemaatje: de Brusselse sociale huisvesting aan den lijve ondervonden.

Bezoek per bus van 14:00 tot 18:00.
Vertrek: voor het metrostation «beekkant», Vandenpeereboomstraat. Maximum 30 personen. Inschrijving bij BBRoW op het nummer 02/502.84.63 voor 15.08.2006.

23.08 > 14:00 + 27.08 > 14:00


De wijk rond "de 43" in de Kartuizerstraat toont op een beperkte perimeter een mooi contrasterend overzicht van diverse vormen van Brussels woonbeleid en huisvestingsproblematiek. Vijf sociale woonblokken die schromelijk verwaarloosd worden, een voormalige brouwerij overgekocht door een aankoopcollectief, net voor de speculatieve razzia ˆ la "immo-loft", het toekomstig paradijselijk asiel van de Clos des Chartreux, en er tegenover, de vzw Bij ons / Chez nous, die ons eraan herinnert dat tussen de mooie woonprojecten er ook zijn die helemaal niets hebben. Een moment om zich in vraag te stellen over de collaterale effecten van de verfraaiing van het stadscentrum.

Vertrek > 17:00
RDV > Kartuizerstraat 43
Inschrijvingen > pleinopenair@nova-cinema.org

23.08 > 17:00


Pluk en bereiding van wilde eetbare planten uit de stadsparken en braakliggende gronden. Afspraak woensdag 30 augustus om 16:00 aan metro Delta (uitgang ULB) voor de pluk en erna bij «Jacqueline Deluxe» voor het kokkerellen (Liévin Verstraetenstraat 4).

Aantal plaatsen beperkt
Areservaties: 0486/672.977 - loran@collectifs.net

30.08 > 16:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 874
prog: 868
pos: aval