prog: 868
squelettes/rubrique-3.html

Info

Nog niet eens zo gek lang geleden, toen er nog echte zomers waren (niet te warm, niet te nat, en bovendien spraken de dieren), wel toen legden buurtbewoners een groententuintje aan op een braakliggende terrein in de Jacqmainlaan en ’s avonds waren er filmvoorstellingen. Helaas werd Cinema Legumen onder luid protest van de aanwezigen stilgelegd. Omdat er simpelweg geen toestemming was aangevraagd voor het evenement!
Sindsdien was er Stationscinema (1997) en het jaar erop begon Nova met het nomadische PleinOPENair. Steeds worden de nodige toestemmingen aangevraagd; we laten gemeenten waar we persona non grata zijn liever links liggen. Dat maakt de situatie comfortabel maar ook paradoxaal: we kunnen/mogen soms niet halthouden bij stedenbouwprojecten waar we dat graag wel hadden gedaan.
In Brussel zijn er heel wat plekken, culturele (de Nova bijvoorbeeld) of andere sociale of woonprojecten, die bestaan dankzij de (legale) mogelijkheid om een gebouw tijdelijk in gebruik te nemen... of omdat ze de (illegale) vrijheid namen om leegstaande gebouwen te bezetten zonder akkoord. Ondanks hun kwetsbaarheid tegenover de wetgeving, is deze bezetting een belangrijk gegeven, al is het maar omdat ze de vinger op de wond leggen: in Brussel wordt het aantal leegstaande woningen geschat op 15.000 tot 20.000. Cijfers om van achter over te vallen, zeker in het zicht van de 5000 nieuwe sociale woningen die het Gewest zou moeten bouwen, en de 30.000 huishoudens die op de wachtlijst staan voor een sociale woning, zonder dan nog over de daklozen te spreken....
Wanneer zullen de publieke overheden het recht op wonen laten doorwegen op dat van privé-eigendom? Wanneer wordt er komaf gemaakt met het valse veiligheidsargument tegen squats, terwijl leegstand en stadskankers een veel groter gevaar vormen? En wat over het gevaar van krotwoningen die nochtans aangeboden worden op de huurmarkt? Wat met de hemeltergende maatregelen om mensen zonder papieren buiten te gooien in plaats van de huisjesmelkers aan te pakken?

Het thema wonen en woongelegenheid is de rode draad in deze nieuwe, negende editie van PleinOPENair. Om rond te zwerven door Brussel, en om ondanks soms lametabele woonomstandigheden, te feesten, te ontmoeten, en films te kijken... voor zover de regen geen roet in ’t eten gooit en voor zover we niet buitengegooid worden en POA dakloos wordt.> Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Maar voor sommige activiteiten (wandelingen, enkele woensdag- en zondagactiviteiten, workshops...) is er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus: reservatie is noodzakelijk!

> Lekker eten en drinken (en ’t is niet duur). Elke avond is er een gastentafel. Op vrijdag en zaterdag breidt PleinOPENair haar bar uit met artisanale bieren en vers vruchtensap.

> Zeldzame en onuitgegeven films ontdekken. Tijdens de samenstelling van het programma snuisteren we kopijen uit verre en vergeten collecties op. Zo komt het dat we soms films in minder goede staat vertonen. En soms loopt het mis, breekt de film, of laat de projector het even afweten.

> De films worden vertoond in hun originele taal, met meestal een ondertiteling. In dit programma staat aangeduid in welke taal de films vertoond en ondertiteld worden.

> Goed humeur. We zijn hier niet in werchter hé. De ploeg van POA bestaat volledig uit vrijwilligers, en wil er ook plezier aan beleven...

> De weergoden tarten. In eender welke weeromstandigheden installeert de POA zich opdat het avondprogramma kan doorgaan. Een regenbuitje? Een plaatselijke tyfoon? Voorzie een pull en een paraplu. We geven niet op! Slechts indien het aanhoudend stortregent onderbreken we het programma. In dat geval kan je je inlichten via de website van Nova om eventuele wijzigingen na te gaan: www.nova-cinema.org

> Licht en duisternis. Het lijkt evident, maar de vraag wordt vaak gesteld: de films kunnen niet vertoond worden voor het vallen van de avond. En de concerten gaan door voor de film, wanneer het nog licht is. Richt je dus op de zonnewijzer, eerder dan op de wijzers van je horloge.Trattoria Da Gino (Tunnel du Brabant / Brabanttunnel)
Brabantstraat 23A Rue du Brabant > 1210 Bxxl
Tram: 3 - 52 - 55 - 90
Bus: 38 - 61
Metro: Rogier

Avenue de la Toison d’Or / Guldenvlieslaan
Terrain "ProWinko" (anciennement "Heron City"), entre la place Louise et la Porte de Namur (entrée rue des Drapiers) / Terrein "ProWinko" (vroeger "Heron City"), tussen het Louizaplein en de Naamsepoort (ingang Lakenweversstraa) > 1050 Bxxl
Tram: 91 - 92 - 93 - 94
Bus: 27 - 34 - 71
Metro: Louise - Louiza

Hotel Tagawa
321 avenue Louizalaan > 1000 Bxxl
Tram: 93 - 94 (Vleurgat)
Bus: 38 - 60 (Vleurgat)

Rue des Chartreux / Kartuizerstraat
Kartuizerstraat 43 rue des Chartreux, 1000 Bxxl
Tram: 23 - 52 - 53 - 55 - 81 - 90
Bus: 95 - 96
Metro: Bourse - Beurs

Quartier Nord - Noordwijk
Terrain situé entre la rue Simons, la chaussée d’Anvers et le boulevard Simon Bolivar, à deux pas de la gare du Nord / Terrein tussen de Antwerpsesteenweg, Simon Bolivarlaan en de Simonsstraat, vlakbij het Noordstation > 1000 Bxxl
Tram: 3 - 55 - 58 - 90
Bus: 38 - 46
Metro: Gare du Nord - Noordstation

Zuidwijk
18:00 > Hoek Merodestraat / Ruslandstraat, 1060 Bxxl
20:00 > Atelier Straatman, 53 Mérodestraat, 1060 Bxxl
Tram: 3 - 18 - 52 - 53 - 55 - 56 - 81- 83 - 90 (Midi- Zuid)
Bus: 20 - 27 - 49 - 50 (Midi - Zuid)
Metro: Gare du Midi - Zuidstation

Bij Jacqueline De Luxe
4 rue Lievin Verstraetenstraat (perpendiculaire au boulevard du Triomphe, à hauteur du haut de l’école européenne / Lievin Verstraetenstraat 4 (straat die uitkomt op de Triomflaan, ter hoogte van de Europese School) ) > 1160 Bxxl
Bus: 71
Metro: Delta (ULB)

Porte de Hal - Hallepoort
Parc de la Porte de Hal / Park aan de Hallepoort > 1000 Bxxl
Tram: 23 - 55 - 90
Bus: 48
Metro: Porte de Hal - Hallepoort

Ateliers Mommen
37 rue de la Charité - Liefdadigheidstraat (Madou), 1210 Bxxl
Bus: 63, 29, 65, 66 (Madou)
Metro: Madousquelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 876
prog: 868
pos: aval