prog: 883
squelettes/rubrique-3.html

Varia

Ben je een ’brusselaar’, of je komt pas aangevlogenvan een land ver weg van hier of je ben reeds lange tijd in België, maar nog steeds vreemd...? Cineketje zal je verwelkomen en samen met jecreatief aan de slag gaan. Gedurende twee namiddagen zullen we onze gedachten, gevoelens en verbeelding over het thema ’immigratie’ vorm geven in een filmpje. Laurent Van Lancker, die reeds enkele films maakte over diverse culturen in Belgie én andere continenten, zal deze workshop begeleiden. We vertellen wat we denken, we geven onze verbeelding vorm a.d.h.v. tekeningen en met behulp van de computer brengen we dit allemaal samen. Zo zullen we op het einde van het weekend komen tot een filmpje dat zowel documentaire als fictie kan genoemd worden.

Vanaf 9 jaar
2,5 euro
Inschrijving verplicht :
cineketjes@nova-cinema.org
0474/532247 (Hilde)

07.10 > 13:00 + 08.10 > 13:00


De filmvoorstelling zal van start gaan met het filmpje dat gemaakt werd tijdens de workshop van Cineketje. Voorafgaand aan de vertoning hiervan vindt de presentatie van het filmpje plaats en is er gelegenheid tot discussie tussen de filmmakers en het publiek. Vervolgens worden nog een aantal andere animatie-kortfilmpjes vertoond. Zij kwamen tot stand kwamen tijdens ateliers onder begeleiding van Brussele, Luikse en Antwerpse organisaties. In de animatiefilm "Quand je suis venue à Bruxelles" van het Brussels collectief Zorbabel vertellen kinderen die nieuw zijn n België hoe zij hun aankomst in dit land ervaren. Vervolgens vertonen we twee filmpjes "Muren" en "Geen spel" gerealiseerd met steun van de Antwerrpse organisatie Kidscam. Deze gedachten en gevoelens van Belgische kinderen over het fenomeen ’vluchtelingen’ krijgen in dit filmpje zonder woorden gestalte . "Le voyage d’Epolo" gerealiseerd door Brusselse kinderen onder begeleiding van vzw "Le Poulallier" is een fictief verhaal over de verzuchtingen van Epolo over zijn eigen land en de reis naar ’het paradijslijk land’ uit de reclame. Maar zal hij hier aanvaard worden...? We eindigen de filmvoorstelling met het poetische filmpje "Un monde pour Tom" dat tot stand kwam door Luikse kinderen onder begeleiding van "Camera Enfants Admis". Het vertelt ons iets over de Ander, over de eigenheid van culturen, over wat verschillend is en wat ons samenbrengt. Het hoofdpersonage "Tom", een piepklein mannetje exploreert een nieuw wereld en ervaart tal van obstakels en wonderlijke ontdekkingen.

15.10 > 15:00


Lezing van een tekst in stem en ruimte rond twee monologen. Twee personages nemen de ruimte in. Twee vrouwen, de ene is vertelster, de andere het hoofdpersonage dat de wereld rondtrekt, grenzen oversteekt, haar reisweg beschrijft, haar kijk, haar twijfels en haar vragen, ze verkent het woelige innerlijke en loopt in haar ontmoetingen naar de stormachtige wereld en haar diverse horizonten. Nu eens op het front, dan weer op zoek naar een "ik-worden" waar niets wat bekomen is volstaat om te bedaren wat kwelt. Ze heeft geleerd te lopen, zonder rust, om haar angst te verdrijven en om haar radeloze vrijheid onder de lidtekens en de boosaardigheden van de wereld mee te nemen. Zij tracht zich staande te houden, levend in omzwervingen.

13.10 > 20:00


We hernemen de traditionele Open Screen vol met hopelijk verbazende films! Het principe is wat het steeds geweest is: stuur je film (eender welk formaat behalve digi beta) over eender welk onderwerp (behalve saaie en racistische/sexistische) en zorg dat het niet langer dan 15 minuten duurt (zeker als ’t saai is). Geen censuur, alles wordt vertoond op voorwaarde dat je film één week voor de voorstelling toekomt op het Nova-kantoor, Schildknaapstraat 65, 1000 Brussel.

26.10 > 20:00


Op zoek naar sporen tussen de ene plaats en de andere, onontkoombare inwijdingsreis naar zichzelf en naar de ander. Het bewegen van mensen, tussen marges en grenzen, uitzonderlijkheid, vreemdheid en gedrum. Als een pijnscheut, tussen twee uitademingen of twee beelden in, verlaten de woorden hun taal, de beelden nemen geen vorm als beeld. Getuigenis die zich vormt en zich bevrijdt van de beperktheid van de taal en van onnauwkeurigheid van de overdracht. We verlaten de ene ballingschap voor een andere, of voor meerdere, in een poging tot ontmoeting, als een risico, als een nog te definiëren band, als nog te vormen ruimte, als gezicht, lichaam of naam, als een woord aan de afgrond onttrokken. Ontmoeting tussen passanten en wevers van territoria, of simpelweg gedeelde ontmoetingen met auteurs en cineasten die dat woelige universum van het ballingenleven bewonen, en het afbakenen, het verlengen via hun werk.

04.11 > 15:00


Een oproep aan auteurs van geluiden. Stuur ons uw CD/CDR/K7 of MD met uw geluidscreaties. Ears Open stelt regelmatig in het donker gehulde collectieve luistersessies voor waar de luisteraar ondergedompeld wordt in het reële, het imaginaire, het poëtische, het politieke.... Elke opname duurt maximum 10 minuten en moet op 28 oktober ten laatste op het Nova-kantoor toekomen. (Ears Open, p/a Nova, Schildknaapstraat 65, 1000 Brussel). Vergeet niet om je contactgegevens te vermelden!

05.11 > 18:00
squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 889
prog: 883
pos: aval