prog: 1035
squelettes/rubrique-3.html

Over LQH ("La question humaine")...

*Nicolas Klotz, filmmaker, en Elisabeth Perceval, scenariste. Deze "filmminnaars" kennen we al enkele jaren: eerst met "Paria", dan met "La blessure" en nu met "La question humaine". Deze drie films vormen een trilogie, een lange bespiegeling over existentiële vragen. Waar situeren we ons in een menselijke en stedelijke geografie die elke dag weer evolueert? Hoe beleven we de onvatbare evoluties die onze maatschappij razendsnel doet veranderen? Hoe trekken we lessen uit het verleden?
Sedert enkele maanden, nog voor "La question humaine" vertoond werd in Cannes, bespraken we met Nicolas Klotz en Elisabeth Perceval een project om het parcours van de film gedurende een weekend weer te geven in Nova. Welke zijn de reflecties die voorafgaan aan het maken van zo’n film, die opkomen tijdens het schrijven van het scenario, de realisatie ervan, en uiteindelijk de verdeling? Wie en wat inspireerde het verhaal? Hoe rijm je esthetische vormgeving met een meer politiek discours? Dit zijn enkele van die vragen die we stellen tijdens het weekend rond "La question humaine", een weekend vol debatten, ontmoetingen en films...*Nicolas Klotz, 2007, FR, 35mm, ov nl ond,, 141'

"De opeenvolging van de gebeurtenissen is complex en komt niet noodzakelijkerwijze overeen met de chronologie van de feiten", waarschuwt verteller en protagonist Simon Kessler (Mathieu Amalric). Kessler is een jonge psycholoog die werkt voor de Human Ressource-afdeling van een Frans filiaal van de petrochemische multinational SC Farb. Zijn superieur Karl Rose (Jean-Pierre Kalfon) draagt hem op om de mentale toestand van Matthias Jüst, een andere directeur (Michael Lonsdale), te onderzoeken. Simon komt niet heelhuids uit dit onderzoek dat hem naar de meest duistere hoeken van onze moderniteit brengt...
Deze sterke (en zeldzame) politiek-filosofische film, vormelijk zeer beheerst, met een opmerkelijk spel van de acteurs, nodigt ons uit tot een heilzame en goed doordachte reflectie in deze barre tijden van complexloze neo-con woordenschat. We kijken met plezier uit naar de nationale release van deze film door Diagonal, het netwerk van filmhuizen in Brussel en Franstalig België.

"La question humaine" staat vanaf 5 december op de affiche van onze buur Cinema Arenberg waar ons team op donderdag 13 december om 19u naartoe trekt om onze speciale focus rond deze film voor te stellen. Daarbij zijn regisseur Nicolas Klotz en scenariste Elisabeth Perceval (die het verhaal van de film baseerde op een boek van de Belg Pierre Emmanuel) heel het weekend te gast in Nova!

Meer info over deze film (artikels):
http://www.acrif.org/fr/document.asp?rubid=14&docid=33

http://www.cinemasdiagonale.be

13.12 > 19:00


Een tentoonstelling van een twintigtal foto’s van de acteurs van "La question humaine", genomen door Nicolas Klotz voor het draaien van de film.

[ GRATIS ]

Van 14 tot 16.12

14.12 > 19:00


He is a DJ!! Ok, grapje. En toch... Nicolas Klotz heeft een platencollectie waar menig DJ jaloers op mag zijn! Een echte verzamelaar is hij weliswaar niet, maar hij bezit wel enkele pareltjes. Hij is even verslingerd aan vinyl als aan pellicule, en hij kan het niet laten om in de bakken van de plaatselijke platenboeren te gaan snuisteren op bezoek in een andere stad. Het is trouwens goed mogelijk dat hij niet alleen aan de draaitafel staat.... Eén ding is zeker, de jaren ’70 en begin jaren ’80 zullen van de partij zijn!

[ GRATIS ]

15.12 > 24:00


Jennifer Abbott, 2003, CA, ov fr ond,, 145'

De film is gebaseerd op het boek "De multinationals: een pathologische zoektocht naar winst en macht" van Joel Bakan. "The Corporation" is een opmerkelijke dissectie van de manier waarop bedrijven functioneren. De film laat de bestaande orde, evenals ons comfort, onze consumptiegewoonten en onze sociale waarden op hun grondvesten daveren. Van Monsanto tot de ponskaartmachines die IBM aan nazi-Duitsland verkocht voor het beheer van de concentratiekampen graaft de film dieper, breder en alsmaar intenser. Het basisidee van deze documentaire sluit aan bij de film "La question humaine" en bij de reflectie rond de film van Klotz. De kerngedachte is dat het juridisch statuut van de "corporation" als een moreel persoon functioneert zonder dat ze dat is: ze kan kopen, verkopen, veroordeeld worden... Van sequentie tot sequentie zijn we getuige van een echt medisch-psychologisch onderzoek van het wezen van een "Corporation". De onweerlegbare conclusie: het is een psychopaat!

[ GRATIS ]

14.12 > 21:00


Night of the Demon

Rendez-vous avec la peur

Jacques Tourneur, 1957, US, 35mm, ov fr ond,, 95'

John Holden, een Amerikaanse psycholoog in een "lovecraftiaans" Engeland, onderzoekt het verdachte overlijden van zijn collega, professor Harrington. Met de hulp van Joanna, de nicht van de professor, leiden hun aanwijzingen al snel naar het personage Julian Karswell, een expert in demonologie...
Behalve de ongepaste verschijning van een monster - een eis van de productiestudio’s! - mist dit fantastische meesterwerkje zijn doel niet: spannend en meeslepend, vrucht van een suggestieve enscenering, typisch voor Jacques Tourneur, cineast van de angst. De kijker wordt ondanks zichzelf meegezogen door het buitensporige doordat de regisseur in stijgende mate onze verbeelding prikkelt. De mooi bewerkte zwart-wit beelden, de geluidsatmosfeer, de dialogen en het onberispelijke acteursspel nodigen ons uit tot peilen naar het ongrijpbare, en naar ons onderbewuste in de eerste plaats... Je begrijpt al snel dat het niet enkel de zwarte jurk van de charmante Johanna is die "La question humaine" zou beïnvloed hebben!

[ 5 / 3,5 EURO ]

07.12 > 24:00 + 14.12 > 24:00


Samuel Fuller & Emile Weiss, 1988, FR, video, ov fr ond,, 62'

"Ziehier een korte les over de mensheid, die de mensheid vertelt, die ze verbrandt, die zich afkeert van elke vorm van menselijkheid." In 1945 is Samuel Fuller Amerikaans infanterist in de divisie "The Red Big One" en heeft hij er geen benul van dat hij cineast zal worden. Tot zijn moeder hem een 16mm Bolex-camera stuurt. Als zijn commandant op de hoogte raakt dat hij een dergelijk toestel bezit, vraagt hij hem alles te filmen wat hij ziet. Ze zijn in Falkenau in Tsjecho-Slowakije, Sudetenland, daar waar alles begonnen is, en ze bevrijden de stad. De bewoners beweren niets over het kamp te weten dat aan hun deur ligt. Niets gezien, niets gehoord. Kapitein Richmond is degene die hen de ogen zal openen en, met de hulp van Fuller, meteen die van de hele wereld. Veertig jaar later becommentarieert Samuel Fuller zijn beelden, tot dan toe onuitgegeven. De film van Weiss geeft subtiel het woord aan dit grote personage dat stilstaat bij de overdracht van deze herinnering. Gebrandmerkt voor het leven door deze ervaring, is de blik van deze cineast onverzettelijk: "Het is een onmogelijke nachtmerrie die ik nimmer zal vergeten".

Gevolgd door een ontmoeting met kunsthistoricus en filosoof Didi Huberman ("Images malgré tout", uitgeverij Minuit) voor een kritische beschouwing over vragen omtrent beelden en hun leesbaarheid.

[ 5 / 3,5 EURO ]

15.12 > 19:00


Stan Neumann, 2004, FR, video, fr ov , 72'

"Als de Jood schrijft in het Duits, liegt hij", krijste de nazi-propaganda. Victor Klemperer was Jood én Duister en stelde zich tot doel deze slogan te loochenen. Verjaagd van de universiteit van Dresden waar hij Franse literatuur onderrichtte, trachtte hij het Hitler-regime te overleven dat een paria van hem had gemaakt en hem progressief het bestaan belemmerde. Daarop herschiep hij zich tot kroniekschrijver van deze periode en trok ten aanval met de wapens van de wetenschap tegen "de manier waarop zoiets zich vertoont en handelt". In zijn nota’s brengt hij de gegevens samen van een pioniersonderzoek dat handelt over het enige studieobject waar hij nog toegang tot heeft, de "LTI", Lingua Tertii Imperii oftewel de taal van het Derde Rijk. Welk was het machtigste propagandawapen van het Hitlerianisme? Het sterkste effect werd niet teweeg gebracht door het discours, noch door artikels, vlugschriften, affiches of vlaggen en evenmin door al hetgeen men verplicht werd op te nemen in denken of waarnemingen. "Het nazisme kruipt onder de huid en in het bloed van de grote massa doorheen afzonderlijke uitspraken, zinswendingen en syntactische vormen die zich aandienen in miljoenen exemplaren en zich mechanisch en onbewust innestelen". (V. Klemperer). Door de taal van de nazi’s te analyseren in al haar verschijningsvormen (betogen, boeken en brochures, gesprekken), door haar structuur en verspreidingswijze te bestuderen, toonde hij de macht aan van woorden om "plaatsvervangend te denken" voor degenen die ze gebruiken en, wat meer is, in te werken op het bewustzijn en de geesten te besmetten. Het is een werkstuk waaraan de Franse essayist Eric Hazan recent hommage bracht met zijn boek "LQR, la propagande du quotidien" waar dezelfde doorsijpelingsmechanismen van de taal door het hedendaagse liberalisme worden uitgespit. Een boek dat in hoge mate "La question humaine" van Nicolas Klotz heeft geïnspireerd...

[ 5 / 3,5 EURO ]

15.12 > 22:00


Les amants cinéma

Making of "La question humaine"

Héléna Klotz, 2007, FR, video, fr ov , 66'

We geven het grif toe, we hadden enkele vooroordelen over "Les amants cinéma". Een film van de dochter van Nicolas Klotz en Elisabeth Perceval kan niets anders dan een veredelde familiefilm zijn, niet? Dat was voor we de film zagen. Maar een fijne verrassing wachtte ons! Want het is echt een film over een film, en vooral over de vraag hoe je heden ten dage nog een film kan maken die "vrij" wil zijn. De camera van Héléna Klotz is ongetwijfeld bevoorrecht, vermits ze vrije toegang heeft tot de meer intieme momenten. Maar het belangrijkste is dat de "regisseur" en de "scenariste" over wie de film gaat geen compromissen sluiten en zich tonen hoe ze zijn en praten over hun werk. "Les amants cinéma" is de ideale film om het rondetafelgesprek dat volgt in te leiden, want we vernemen veel over hoe "La question humaine" werd bedacht, geschreven en gerealiseerd. Van scenario tot montage over de draaidagen, onthult deze documentaire fundamentele vragen over "hoe" en "waarom" een film realiseren, en of een "andere" cinema vandaag de dag nog mogelijk is.

In aanwezigheid van Héléna Klotz.

[ 3,5 / 2,5 EURO ]

16.12 > 16:00


Op verschillende festivals werd de voorstelling van "La question humaine" gevolgd door verhitte debatten. Vooral de link die gelegd wordt tussen de nazi-ideologie en het ondernemerskapitalisme, schoot bij velen in het verkeerde keelgat. We doen de film geen eer aan als we bij deze ene bedenking blijven steken want de onderliggende reflectie is veel complexer dan dit. Zoals Nicolas Klotz het stelt, is "de mens filmen een uitdaging die steeds zwaarder wordt" want we leven in een historische context waar de alomtegenwoordige marktlogica niet op maat van het individu is gesneden. Aan de andere kant worden we geconfronteerd met een groeiende ontmenselijking/ontpersoonlijking op het niveau van responsabilisering. "Nu de nazistische vernietigingskampen zich in ons historische geheugen bevinden, is het de extreem doorgeduwde rationaliteit van elke kapitalistische onderneming die uitmondt in de globale irrationaliteit van een systeem dat ecologische rampen produceert, monstrueuze sociale ongelijkheden en groeiende verarming van een groot deel van de planeet.... Als de economische globalisering er niet in slaagt om zich te onttrekken aan de actuele logica, deze van een pure handelsrationaliteit, als deze definitief de planeet verorberd zal hebben, dan zal de toekomst zoals de Weberiaanse voorspelling, een donkere en ruwe nacht zijn..." (Enzo Traverso).
Dit alles, samen met de vraag over films maken die het esthetische en het politieke aan elkaar koppelen, biedt stof voor een rondetafelgesprek, geleid door Serge Kaganski, redacteur van de filmpagina’s van het tijdschrift Les Inrockuptibles.
De gasten: François Emmanuel (schrijver, auteur van de roman "La question humaine"), Mathilde Girard (filosofe), Marie-José Mondzain (beeldfilosofe), Eric Hazan (schrijver en uitgever), Mathieu Amalric (acteur en cinaste), Dominique Toulat en Quentin Meivel (ACRIF, Association des Cinémas de Recherche de l’Ile de France), Baudouin Ferrant (vakbondslid FGTB en lid van de Stichting Auschwitz) en natuurlijk Elisabeth Perceval (scenariste van "La question humaine") en Nicolas Klotz. Op het moment dat dit programma in druk gaat moeten enkele genodigden hun aanwezigheid nog bevestigen, en kunnen andere namen toegevoegd worden.

16.12 > 17:00
Gratis


Lech Kowalski, 2004, FR-US, video, ov fr ond,, 105'

"East of Paradise" is het laatste luik van de triptiek "The Fabulous Art of Surviving" van Lech Kowalski. Het is een terugkeer naar zijn verleden, een reflectie over het geheugen, de identiteit en het overleven - zowel fysisch als mentaal- ten opzichte van de macht. "East of Paradise" is de eindmeet van dit autobiografisch proces. Het confronteert in twee delen het overleven van zijn moeder op de weg naar de goelag, vervolgens tijdens de ballingschap, en tijdens zijn eigen (over)leven als immigrant in de Lower East Side van New York tijdens de jaren ’70-’80, te midden van junks en daklozen, tussen punkconcerten en pornosets. Hoewel Lech na de oorlog geboren werd, klinkt de traumatiserende ervaring die zijn moeder hem/ons vertelt als zijn scheppingsverhaal. Net als in zijn vorige films ("The Boot Factory", "On Hitler’s Highway"), zoekt hij naar de sporen van menselijkheid en van solidariteit die in een verpletterend systeem overblijven, in de marge van de maatschappij, van waaruit de harde realiteit naar boven, tegen de muil van de macht wordt geketst.

[ 5 / 3,5 EURO ]

16.12 > 21:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1038
prog: 1035
pos: aval