prog: 1014
squelettes/rubrique-3.html

Chinema direct

November 2007, weldra zijn we 2008. Een belangrijk jaar voor China.

Het ziet er sterk naar uit dat onze filmzalen, musea en concertzalen het komende jaar overspoeld zullen worden door een stroom aan Chinese beelden en geluiden. Hoe de Chinese realiteit aanboren in deze mediatieke overdosis? Zonder de propaganda van de overheid die liefst een beeld toont van een land dat resoluut kiest voor moderniteit en dat klaar staat om zijn plaats in de wereld op te eisen, en verre van klassieke of exotische clichés afkomstig van zij die het land niet kennen. China is niet alleen een economisch succesverhaal, noch een sociaal-ecologisch rampgebied. We willen China begrijpen, maar hoe kunnen we dit immense land-werelddeel bevatten dat maar liefst 300 keer zo groot is als België? De Chinese realiteit is divers en veelzijdig.

De films die we tonen in "Chinema direct" zijn een weerspiegeling van deze diversiteit en veelzijdigheid. Allen zijn het ware onafhankelijke producties, vrucht van het verbeten werk van jonge regisseurs die werken buiten het commerciële systeem, en die dus niets te maken hebben met het voorgekauwde televisieformaat.
Ze zijn het resultaat van de wil van de regisseurs om een vrije en subjectieve blik te werpen op hun land. In tegenstelling tot de Chinese fictiefilms die we hier in de bioscopen zien, waar mythen, vele kleuren, een straf verhaal, muziek en schoonheid belangrijke elementen zijn, bevraagt deze nieuwe generatie filmmakers de realiteit die hen omringt, vaak met een hyper-realistische beeldtaal, op het ruwe af, waar de verkenning van het onderwerp primeert op formele behandeling en esthetiek. Kortom, we kunnen gerust stellen dat de filmmakers, letterlijk, met beide voeten stevig op de grond staan....

Alle films zijn recent, ze zijn gemaakt na het eerste China-programma dat we in Nova deden, "Seeing China" in september 2004. We hebben onze selectie ingedeeld in drie tendenzen: "Resistance" want elke kracht kent tegenkracht Meisi Stree. "Eighties Generation" want de evolutie in China gaat zo snel dat men de mensen aanduidt met de generatie uit dewelke ze afkomstig zijn. "Reality framed" toont de snelle en grondige verandering van dit land.

Er zijn meer documentaires dan ficties te zien, wat een gevolg is van de onafhankelijk productie zelf: vaak zijn het producties die met een "low" of zelfs "no" budget gemaakt werden. Zonder een cent of in elk geval bijna niets, lijken ook de ficties op documentaires... en vice versa: de realiteit lijkt soms heel surrealistisch...!

Het grootste deel van deze films wordt voor het eerst vertoond in België. Alhoewel verschillende onder hen reeds onderscheidingen ontvingen op internationale filmfestivals, blijven het films die vaak moeilijk te zien zijn in Europa, net zoals in China trouwens, waar de verdeling van deze werken gebeurt via het internet, DVD-kopieën, informele filmklubs en in woonkamers bij de regisseur thuis....16.11 > 19:00

INDEPENDENT FILMMAKING IN CHINA

onafhankelijke productie - context - vertoning - distributie - nieuwe technologieën - rol van de staat - ...

met o.a.

Ya Xuan Zhang (curator + Chinéma Direct)
Gerwin Tamsma (Rotterdam Filmfestival)
Li Xin (filmmaker, visual anthropology)
Ou Ning (filmmaker, artist, activist)


16.11 > 20:00

FILM + ONTMOETING

FACE VALUE - Li Xin (2003, video st angl. / eng. ond., 35’)
+
SNIPPETS - Yan Junjie (2006, video st angl. / eng. ond., 85’)

met e.a.
Li Xin (filmmaker, visual anthropology)

— -

18/11 > 18:00

RESISTANCE - CAMERA AS A TOOL

camera als verzetsmiddel - maatschappij in transformatie - stadsrenovatie versus gentrificatie - betrokkenen nemen het woord - video en activisme -
...

18:00 > Film ("Meishi Street") + Ontmoeting

met o.a.
Ou Ning, Ya Xuan Zhang, Olivier Meys, PlusTôtTe Laat, VoX, habitants / bewoners Quartier Midi, ...

In Beijing nemen mensen net zoals in Brussel de camera ter hand in de hoop aandacht te trekken op hun dagelijkse ervaringen en verzet.
Meishi Street in de Da Zha Lan wijk in Beijing ondergaat een grootscheeps afbraak-renovatie- gentrifictieproces. Wat kan je als bewoner of handelaar ondernemen tegen overheidsplanning? Enkelen namen de camera ter hand, en Ou Ning -te gast in Nova - is één van hen.
Doet het verhaal van Meishi Street geen belletje rinkelen? Deze ontmoeting is de gelegenheid om parallellen te trekken tussen ervaringen in Beijing en hier.

21:00 > Gastentafel

22:00 > Film
PRISONER IN FREEDOM CITY - Hu Jia & Zeng Jinyang (2007, st angl. / eng. ond., 31’)
A DAY TO REMEMBER - Liu Wei (2005, st angl. / eng. ond., 13’)
VILLAGERS DOCUMENTARY PROJECT - Collective project (2006, st angl. / eng. ond, fragments)Een ander China. Niet dat van de Olympische spelen, militaire optochten, een uit zijn voegen barstende economie. Neen, het China van alledag, van de straat, van het volk, van zatte artiesten, van gokkers.... We komen er een werkloze op liefdespad tegen, een verplaatste familie onder een brug, virtuele trouwfeesten, erotiek...
Een mengeling van creaties met artistiek uitgangspunt (de films van Wen Wang Hai en Yang Fudong) en debuutdocumentaires ("For Every Minute that I Live, Face Value", "Before the Flood") die ons binnenloodsen in de Chinese maatschappij. Het gemeenschappelijke punt tussen deze films: de link met “cinema direct” en hun langzame narratieve ontwikkeling. Een niet-journalistieke, onconventionele kijk op gewone levens, zo ongewoon in onze ogen.Ze kennen de culturele revolutie noch Moa. De bloedige opstand op het Tienamenplein gebeurde lang geleden. De privatisatiegolf eveneens. Ze hebben toegang tot digitale technologie, ze proeven van de low-budget vrijheid en van westerse cultuur. Ze hebben voor hen, en bevragen, de politieke ontwikkelingen, communistisch of kapitalistisch, sociale wantoestanden, en economische vooruitgang, de commercialisering van traditie en folklore. De kinderen van de jaren ’80 komen eraan met hun eerste realisaties, waarin het “ik” een grote rol speelt, de regisseur en en zijn directe omgeving in de eerste persoon enkelvoud, zoals in “Oxhide” en Snippets”.De digitale videocamera stelt de filmwereld in staat zich te bevrijden van de beperkingen van de filmindustrie en geeft de vrijheid voor het maken van een film terug aan het individu. Vanwege deze individualisering wordt de digitale camera vaak omschreven als "wapen". En meer nog, je moet helemaal niet geletterd of intellectueel zijn om films te maken. Getuige daarvan "Villagers project" of "Meishi Street", waar gewone mensen de camera ter hand nemen om hun verhaal te vertellen als bevoorrechte getuigen van een maatschappij in omwenteling. En zelfs als je veroordeeld wordt tot huisarrest, kan je met je camera toch nog contact houden met de buitenwereld, zoals "Prisonner in Freedom City" toont. De camera als middel tot verzet, dat zien we in deze documentaires.Ter gelegenheid van "Chinema direct" hebben we enkele bezoekers, soms recht uit China!

Ou Ning is curator, regisseur en artiest. Hij komt spreken over Meishi Street en het Da Zha Lan-project: de veranderingen in de wijk in Bejing, de gevolgen voor de bewoners en zijn positie als artiest.
(18.11 > 18:00)

Li Xin is een regisseur die momenteel in Londen woont en die komt spreken over zijn film "Face Value".
(16.11 > 20:00)

Olivier Meys is een Belgisch regisseur die vaak in China is. Hij heeft ons met raad en daad bijgestaan, en zal ons wat laten zien en horen uit zijn werk.
(18.11 > 18:00 + 22.11 > 20:00)

Xiao He en Song Yuzhe zijn muzikanten. De Live Soundtrack die ze zullen ten gehore brengen zal een echte muzikale ontmoeting zijn tussen China en België. Kennismaken met hun muzikale kunnen zal je al ervoor doen, want af en toe zullen ze ons verrassen in de foyer, te beginnen met de openingsavond.
(09.11 > 22:00 + 24.11 > 22:00 + surprises!)

Ya Xuan Zhang is filmcritica. Ze zond ons heel wat werk ter visionering toe. Samen met haar waagden we ons aan de moeilijke taak om de films te selecteren. Een echte bron van informatie over hedendaagse Chinese documentaires is ze; aarzel niet om haar vragen te stellen! Ze zal gedurende het hele programma bij ons zijn.
(09.11 > 25.11)Olivier Allais,
Patrizia Vandal,
Olivier Meys,
Yaxuan Zhang,
Eric B. Gurkentopf,
les auteurs des films visionnés ou sélectionnés / de makers van alle gevisioneerde of weerhouden films,
Gary Huggins & Lars Nilsen – The Alamo Drafthouse Cinemaprog: 0
Sorry, no Dutch version for this article.
French [fr] or English [en] page.


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1019
prog: 1014
pos: aval