prog: 1115
squelettes/rubrique-3.html

Edito

Neen hoor, PleinOPENair verdween niet definitief in de alcoholnevelen van de viering tien jaar Nova. In 2008 staan we er terug met een nieuwe editie, een beetje vroeger dan gewoonlijk, de tiende! En, hebben jullie PleinOPENair gemist? Wij niet... of toch wel een beetje. Maar er waren goede redenen om vakantie te nemen tijdens de zomer van 2007. Ten eerste, we nemen niet elk jaar een pauze. Secundo, twee verjaardagen vieren op één jaar zou wat te veel van het goede zijn. Ten derde, het was een barslechte zomer vorig jaar, en we hebben er dus goed aangedaan om het scherm en de projector binnen te laten.
Maar dit keer is het zeker, de zon en een wolkeloze lucht zullen van de partij zijn. De eerste drie weekends van augustus zullen warm en zonnig zijn. In ware City marketing stijl kunnen we het je zelfs beloven. De sterren schitteren boven Brussel.
Ah Brussel! Stad van ondernemingen en cultuur. Zijn micro-klimaat, zijn Europese instellingen en grote ontwikkelingspolen... Zijn casino, zijn strand, de Roller’s Parade en PleinOPENair! Alle ingrediënten zijn voorhanden om er een metropool van te maken waar je niet om heen kunt.
Alle ingrediënten? Toch niet helemaal. Er blijven wat wolken aan die mooie blauwe hemel. Er zijn die vuile wijken, arme wijken, weinig verscheiden, en dit in het hart van de stad! Systematisch komt Brussel te laat in de wedloop om buitenlandse investeringen en in de competitie tussen grote steden. Een misplaatste bescheidenheid verhindert ons om op de internationale vastgoedmarkt te wedijveren met Londen, Parijs of Amsterdam. Maar gedaan met dit alles. Hoog tijd om wat meer ambitie te tonen, en om dit waar te maken kreeg Brussel een nieuwe beleidsinstrument, een Plan voor Internationale Ontwikkeling (PIO). Een plan voor alle Brusselaars.
Ieder die voorheen preekte dat Brussel een stad zonder stedenbouwkundige visie was, krijgt nu ongelijk. Er is het PIO. Natuurlijk zijn er die blijven zeuren, die beweren dat het een brouwsel is van een serie min of meer precieze intenties met vage middelen om dit alles te realiseren. Hoe dan ook, dit plan toont een coherente visie op de stad waar de internationalisering gezocht wordt in termen van aantrekkelijkheid van vastgoed en city marketing, eerder dan in de kosmopolitische stad. Het idee? Het imago van achtergestelde wijken veranderen, de lokale economie "boosten" en aan de bewoners eindelijk de infrastructuur geven die ze nu moeten ontberen: een nieuw congrescentrum, een mega winkelcentrum, nieuwe kantoren... En natuurlijk ook woningen: privé woningen, een beetje vanwege de overheid en een heel klein beetje sociale woningen. En om iedereen over de streep te trekken wordt er zelfs de bouw van een voetbalstadion aangekondigd dat de grootste internationale wedstrijden waardig kan onthalen.
Dankzij de weldaden van «benchmarking» stromen duizenden nieuwe bewoners toe: de fameuze inkomende stromen, de middenklasse, waardoor de uitgaande stromen van minder winstgevende en in zekere zin ook minder «internationale» Brusselaars op gang getrokken wordt. Maar laten we de zaken positief zien: door Henegouwen, Vlaams- of Waals-Brabant te bevolken, kunnen de «uitgaande stromen» er wat van hun sociale en culturele verscheidenheid inbrengen.
En in de Goed Nieuws Show wacht er nog een mooie verrassing. Indien bepaalde stedenbouwkundige dossiers uitblinken door hun traagheid, dan zal dat nu niet meer zo zijn. Die complexe procedures die alles vertragen, weg ermee. Want het PIO baseert zich op een eenvoudig principe: «uitzonderlijke sites, uitzonderlijke procedures». En stelt voor om zich te ontdoen van een reeks zware en archaïsche remmingen, van zekere informatie- en overlegprocedures, die aan de eerste de beste oelie (met slechte intenties vanzelfsprekend) toestaan om de zaak aanhangig te maken bij het gerecht... Vermits stedenbouw complex en vol zware consequenties is, kunnen we dit toch niet zomaar overlaten aan particulieren die het algemeen belang in de weg staan, niet?
Zo zie je maar, Brussel treedt een nieuw stedenbouwkundig tijdperk binnen. Dit moet PleinOPENair waardig vieren! Na jaren van omzwervingen op braakliggende terreinen in de centrale wijken van de stad - en die vaak plaats maakten voor mooie nieuwbouw en kantoren - houdt PleinOPENair halt op enkele van de laatste grondreserves van Brussel. Dit leidt ons naar meer afgelegen wijken. Het Weststation, de Havenwijk en Neerpede zijn de belangrijkste halten van deze zomer. De zon schijnt voor iedereen, ook in Brussel, maar voorzie toch maar een paraplu, je weet maar nooit...prog: 0
Sorry, no Dutch version for this article.
French [fr] or English [en] page.


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1116
prog: 1115
pos: aval