prog: 1261
squelettes/rubrique-3.html

Sunday with Larry Jordan

Er zijn van die artiesten die je sinds lang volgt, van ver of dichtbij, en waarvan je hoopt dat je ze ooit kan ontmoeten. En soms, als het lot je gunstig gezind is, gebeuren die ontmoetingen ook.
We vielen bijna van ons stokje toen we hoorden dat Larry Jordan naar Europa zou komen. Zo’n nieuws is van de categorie die ons op het allerlaatste ogenblik onze programmatie doet herzien!

Larry Jordan is onweerlegbaar een belangrijk figuur binnen de Amerikaanse avant-garde-scene, op dezelfde hoogte als Stan Brakhage, Jonas Mekas of Ken Jacobs (om er maar enkelen te noemen - trouwens allen vrienden van hem).
Wie kennismaakt met het oeuvre van Larry Jordan treedt binnen in een heel eigen universum, een mix van mythologie, romanesque en excentrieke romantiek, ergens tussen het fantastische en het surreële in. Met Jean Cocteau en vooral Max Ernst en Joseph Cornell als grote voorbeelden maakt Larry Jordan in de jaren ’50 zijn eerste kortfilms, gebruikmakend van animatie- en collagetechnieken. In de loop der jaren experimenteert hij met assemblages, waarin hij een grote affiniteit met de materie tentoonspreidt en zich als een ware do-it-yourself-artiest profileert. Maar het meest typerende kenmerk van zijn oeuvre bestaat in de visuele mengelmoezen die hij creëert, waarbij hij te rade gaat bij de symbolistische iconografie, grafische illustraties of in geschiedenisboeken, verhalen of mythes. Vaak is de objectieve "geschiedenis" ver te zoeken; we worden meegenomen op ingebeelde reizen, soms op de rand van de hallicunatie. Kaleidoscopen van vormen en symbolen die elkaar kruisen, en mixen of botsen.

Het cinematografische oeuvre van Larry Jordan omvat vijftig jaar! We kunnen u dus maar een beperkte selectie van zijn kortfilms voorschotelen en laten ontdekken, waaronder zeker en vast zijn bekendere werk. Maar ook een middellange film waar Orson Welles zijn stem voor ter beschikking stelde. En, u heeft het inmiddels begrepen, de ontmoeting met Larry Jorden wordt een unieke en niet te missen ervaring!+ Duo Concertantes

Larry Jordan, 1964, US, 16mm, zonder dial, , 9'

+ Our Lady of the Sphere

Larry Jordan, 1969, US, 35mn, zonder dial, , 10'

+ Moonlight Sonata

Larry Jordan, 1979, US, 16mm, zonder dial, , 5'

+ Masquerade

Larry Jordan, 1981, US, 16mm, zonder dial, , 5'

+ The Visible Compendium

Larry Jordan, 1992, US, 16mm, zonder dial, , 16'

20.09 > 18:00


+ Carabosse

Larry Jordan, 1980, US, 16mm, zonder dial, , 5'

+ Gymnopedies

Larry Jordan, 1965, US, 16mm, zonder dial, , 6'

+ The Rime of the Ancient Mariner

Larry Jordan, 1977, US, 16mm, ov fr ond,, 42'

Met de animatietechniek van uitgeknipte beelden, associeert Larry Jordan oude etsen van Gustave Doré met één van de gekendste gedichten van Samuel Taylor Coleridge. Orson Welles nam deel aan het project, en het is zijn unieke stemtimbre dat ons het verhaal doet van een zeeman die terugkeert na een lange reis.

20.09 > 20:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1264
prog: 1261
pos: aval