prog: 2300
squelettes/rubrique-3.html

Woensdagen

Océan Nord is een theater niet helemaal zoals de andere. Met een zowel creatieve als participatieve visie, zien ze zich als een soort van ’machinetheater’ dat niet enkel eigen voorstellingen opvoert, maar bovenal een soort leerschool is om ervaringen op te doen en plezier te delen. Ze werken met erkende regisseurs en bieden een podium aan jonge gezelschappen die soms nog maar met hun eerste project bezig zijn. De deuren staan steeds open voor jongeren uit de buurt, scholen en verenigingen uit Schaarbeek. Er worden ateliers georganiseerd voor amateurs en voor professionals en de naaste buren uit de Vandeweyerstraat. Het hoeft dus niet te verbazen dat PleinOPENair zich nestelt in deze plek voor de avond die in het teken staat van de buurt rond het Lehonplein.

Adres: Vandeweyerstraat 63-65, 1030 BrusselFilm + debat

Extérieur rue

Anne Closset & Carmen Blanco Principal, 2009, BE, video, fr ov, 41

“Extérieur rue” is een kroniek van de Vandeweyerstraat in Schaarbeek, waar PleinOPENair vanavond plaatsvindt (net naast het Lehonplein). Deze fictiedocumentaire werd tien jaar geleden geschreven en geregisseerd door, voor en met de buurtbewoners. In het begin vormen ze een klein buurtgroepje dat naar een andere manier van samenleven zoekt, met meer menselijkheid en collectiviteit, in tegenstelling tot het dagelijkse ’ieder-voor-zich-denken’. De film op het ritme van de seizoenen volgt met humor en koppigheid hun inspanningen die niet van een leien dakje verlopen. Ze krijgen moeilijkheden, belanden in bijzondere situaties en bij lastige buren. “Extérieur rue” toont momentopnames, fragmenten ervaringen, dagelijkse gebeurtenissen... Om de al dan niet bestaande relaties tussen de buurtbewoners en de diversiteit van hun opvattingen over hun straat in vraag te stellen, hebben de regisseuses de beleefde realiteit als vertrekpunt omgebogen naar een verzonnen realiteit. De kern van de film is de grens tussen private en publieke ruimte die de buurtbewoners anders willen beleven, in weerwil van het gebruikelijke isolement, de angst en het individualisme. Ze willen sociale en culturele grenzen doorbreken, en als het even kan een leefbaar alternatief vinden voor de publieke ruimte die er meer is voor de auto dan voor de voetganger.

+ Place Lehon Plein

Collectif, 2018, BE, video, fr ov, 30

Bewoners komen in actie om het Lehonplein te redden. Dit plein is een ontmoetings- en speelplaats, essentieel voor het buurtleven. Aan de hand van getuigenissen van buurtbewoners en andere burgerinitiatieven in Schaarbeek, maakt deze film die de omwonenden zelf maakten duidelijk dat er te weinig vragen worden gesteld bij de plaats die de auto inneemt in de stad, met als gevolg rampzalige en incoherente plannen voor de buurt.

De context van deze avond is bijzonder. Er is het afgelaste POA-weekend op het Lehonplein, de opgeborgen plannen voor een ondergrondse parking en de bewonersstrijd tegen dit project. Daarom hebben we het vanavond zowel over de mobiliteitsuitdagingen als de acties tegen de wildgroei aan ondergrondse parkeergarages, zowel in Schaarbeek als elders in Brussel. We gaan het gesprek aan met leden van het Comité Liedts-Lehon, collectif 1030 zéro tué, Plateforme Vaillance (Anderlecht) en met regisseuse Anne Closset (onder voorbehoud).

22.08 > 20:00


Deze zomer kan je even verblijven in een bijzonder hotel, namelijk dat van de Federatie van Belgische Exporteurs van nieuwe en tweedehandse voertuigen
(F.B.E.V.). In het hart van de Heyvaertwijk ontvangen ze er voornamelijk cliënten vanuit Afrika, die er soms tot meerdere maanden verblijven om hun wagenpark samen te stellen dat dan vanuit de Antwerpse haven naar Cotonou in Benin verscheept wordt. De Federatie zag het daglicht in 1997 met als doel de krachten van de overwegend Libanese garagisten te bundelen. Deze moeten reeds lange tijd het hoofd bieden aan onzekerheid en een eventuele verhuis en afbouw van hun activiteiten onder druk van buitenaf. Voor de film en het debat kan je genieten van een Libanese maaltijd in de zon op de binnenplaats van het hotel.

Adres: Zeemtouwersstraat 36, Anderlecht. Toegang: Tram 51 of 82 (Arts et Métiers). Metro : 2,6 (Clemenceau).

29.08 > 19:00


Film + debat

Divine carcasse

Dominique Loreau, 1998, BE, 35mm, fr ov, 88

Deze docu-fictie volgt het pad van de tweedehandswagens die Europa verlaten richting Afrika. Protagonist van dienst is een oude Peugeot die per cargoschip Frankrijk verlaat richting Cotonou. De verschillende levensfasen van de wagen passeren de revue terwijl hij meermaals van eigenaar wisselt en pech kent. Hij passeert van de ene cultuur naar de andere, en evolueert van louter gebruiksobject tot zelfs bron van religieuze inspiratie. Regisseuse Dominique Loreau toont ons personages die (bijna) allen hun eigen rol spelen. Zo is er de Franse expat die zijn wagen aan zijn kok Joseph schenkt, die er op zijn beurt een clandestiene taxi van maakt alvorens enkele garagisten hem een tweede bestaan pogen te geven. En dan is er nog een smid-beeldhouwer van wie we de beweegredenen nog niet prijsgeven.... De regisseuse zal aanwezig zijn om alle anekdotes van de opnamen met ons te delen.

De projectie wordt gevolgd door een debat over de Heyvaertwijk, maar ook over de rol die de garagisten vervullen. Wat schuilt er achter de gevels van de garages, en de activiteiten die tot op straat zichtbaar zijn? Hoe is deze buurt de internationale draaischijf kunnen worden van deze handel? Is de verhuis van deze garages de enige mogelijke toekomst voor deze wijk? Wij zoeken naar antwoorden op deze vragen in aanwezigheid van de Federatie voor Exportateurs van Tweedehandswagens en Martin Rosenfeld, onderzoeker aan de ULB en auteur van "Car Connection. La filière euro-africaine de véhicules d’occasion".

29.08 > 20:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2305
prog: 2300
pos: aval