> Prima Nova

Déjà presque deux ans que la formule Prima Nova existe, et on ne s’en lasse pas. Bien au contraire ! C’est carrément à six nouvelles séances auxquelles vous aurez droit pour clôturer l’année ! Car il faut bien l’avouer : nous croulons sous vos propositions...
La règle est simple : envoyez-nous vos films récemment (auto)produits, moyens ou longs métrages de tout genre. Ils feront l’objet d’une sélection, et ceux qui susciteront notre enthousiasme et notre curiosité seront présentés au Nova, lors d’une séance gratuite, en présence du réalisateur. À vos caméras !

Films à envoyer à / Films opsturen naar :
Cinema Nova (Prima Nova)
Rue d’Arenbergstraat 14
1000 Bruxxel


Intro

Met de tweede verjaardag van Prima Nova in zicht, doen we er een schepje bovenop : er zijn maar liefst 6 voorstellingen van deze gratis toegankelijke formule die recente films vertoont. De regel is eenvoudig : we vertonen recente films, middellang of lang, of het nu documentaire of fictie is. Iedereen mag previews inzenden, maar weet dat we niet elk voorstel vertonen : Nova selecteert er enkele uit voor een gratis vertoning in aanwezigheid van de regisseur.

Films opsturen naar :
Cinema Nova (Prima Nova)
Rue d’Arenbergstraat 14
1000 Bruxxel


Boulevard d’Ypres Ieperlaan

Dans le centre de Bruxelles, à deux pas du canal, le Boulevard d’Ypres est connu pour ses grossistes d’alimentation méditerranéenne. Avant que la gentrification ne chasse ces commerces, Sarah Vanagt (habitante du quartier) a transformé l’un de ces entrepôts en un studio de cinéma. Un espace où se croisent les histoires de vie de ceux qui peuplent la rue : commerçants, demandeurs d’asile, locataires, résidents de l’armée du Salut...
Inspirée par l’historien italien Carlo Ginzburg, l’un des pionniers de la "microhistoire" (c’est-à-dire l’histoire à échelle réduite), la réalisatrice fait de l’évolution de sa rue le point de départ d’une "expérience microhistorique". Cette ramification de l’histoire tente de déchiffrer les rapports de force au sein de la société en se concentrant sur certains détails et sur les univers psychologiques créés par tout un chacun.
Les récits personnels sont racontés par leurs protagonistes à la troisième personne. Ainsi "fictionnalisés", ils semblent atteindre une dimension mythique, comme si ces contes de fées des temps modernes faisaient partie d’une nouvelle tradition orale…

02.12 > 20:00
Boulevard d’Ypres Ieperlaan

In het centrum van Brussel, op een steenworp van het kanaal, ligt de Ieperlaan, alom bekend om zijn groothandelaren in Mediterraanse levensmiddelen. Voordat de oprukkende gentrificatie deze handelaars definitief verjaagt, heeft Sarah Vanagt (die in de wijk woont) een van de opslagplaatsen getransformeerd in een filmstudio. Een ruimte als kruispunt van de levensloop van hen die de straat bevolken : handelaars, asielzoekers, huurders, residenten van het Leger des Heils...
Sarah Vanagt liet zich voor “Ieperlaan” inspireren door de Italiaanse historicus Carlo Ginzburg, een van de pioniers van de microgeschiedenis. Deze vertakking van de geschiedenis tracht de globale machtsverhoudingen in de samenleving te ontcijferen door te focussen op bepaalde details en de mentale wereld van gewone mensen. De filmmaakster neemt de veranderingen in haar straat als startpunt voor een "ervaring van microgeschiedenis".
De hoofdrolspelers vertellen hun persoonlijke verhalen in de derde persoon. Op deze manier gefictionaliseerd lijken de verhalen een mythische dimensie te bereiken, als waren het moderne sprookjes die deel uitmaken van een nieuwe mondelinge traditie....

02.12 > 20:00
Laberinto verde Labyrinthe vert

Nous assistons ici à une approche esthétique, poétique et démystifiante de la feuille de Coca, assimilée la plupart du temps à la cocaïne, drogue fabriquée à partir de cette plante. "Labyrinthe Vert" suit les méandres qu’emprunte cette feuille mythique et sacrée, cadeau de la Pachamama aux Incas, et placée en Bolivie et au Pérou au centre de diverses pratiques culturelles et sociales. La coca est également au carrefour des mondes traditionnel et industriel, où les enjeux locaux et internationaux se croisent inextricablement.
À l’aide de cadres posés, d’une mise en scène souple, le film s’éloigne des standards télévisuels et/ou clipesques auxquels le sujet est souvent soumis. Ici, les visages sont présents, les rides y font échos aux nervures de la feuille, ainsi qu’aux paysages. Ce film présente une mesure de l’énergie dépensée au profit de cette plante andine. Les moyens utilisés, le rythme et la construction, permettent de voyager et de se perdre à l’intérieur de cette feuille, moteur d’activités et source de gestes innombrables et variés.

http://www.laberintoverde.com
http://www.laberintoverde.com

04.12 > 19:00
Laberinto verde Labyrinthe vert

Een esthetische, poëtische en demystificerende benadering van het cocablad, dat in de eerste plaats geassocieerd wordt met cocaïne. "Laberinto Verde” volgt de kronkelende wegen van dit mythische en heilige blad, een geschenk van Pachamama aan de Inca’s. Tot op de dag van vandaag staat het cocablad centraal in diverse culturele en sociale praktijken in Bolivia en Peru. Coca bevindt zich ook op het kruispunt van traditie en industrie, waar lokale en internationale kwesties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Ondanks zijn vlotte visuele benadering, hoedt de film zich voor de reportage- of videoclipachtige benadering waarmee dit onderwerp vaak wordt aangeboord. Hier hebben de gezichten rimpels en weerspiegelen ze de nerven van het blad, maar ook de landschappen. Door de gelaagde realiteit van het cocablad bloot te leggen, maakt de film komaf met het amalgaam van het cocablad met de drug die ervan gemaakt wordt, cocaïne. Dat is het startsein voor een labyrintische verkenning die leidt van de traditionele wereld naar de industriële, van Bolivia naar Peru, van gisteren naar vandaag.

04.12 > 19:00
La Croix et la Bannière Glaube Sitte Heimat

La "Schützenfest", traditionnelle Fête des tireurs, présente un mélange étonnant entre religion et maniement des armes, dans une Allemagne contemporaine où il est difficile de maintenir des traditions paraissant obsolètes au plus grand nombre. Beaucoup rêvent de devenir "Roi", c’est-à-dire vainqueur de l’épreuve, et de gagner ainsi le droit de concourir pour le titre d’"Empereur".
Jürgen Ellinghaus plante sa caméra témoin, laissant le sujet parler de lui-même, et profite de ces cérémonies très protocolaires, strictes et rangées, pour proposer une mise en scène qui s’adapte pertinemment, laissant pointer une certaine ironie. Orchestres militaires, uniformes immaculés et armes calibrées évoluent de manière quasi anachronique, sous l’œil d’une hiérarchie immuable. Un clergé très particulier supervise ces activités, et cherche à transcender des pratiques étriquées en proposant une vision du monde périlleuse, où les Écritures et les valeurs viriles jouent un rôle inhabituel.
Le va-et-vient entre amour de la patrie et religion, mélangeant sentiment de communauté, ambition et distinction personnelle, ne cesse d’interroger, tout en proposant une forme de transmission étrangement fascinante.

09.12 > 20:00
Glaube Sitte Heimat La Croix et la Bannière

Het "Schützenfest", het traditionele schuttersfeest, is een verbluffende mengeling van religie en wapens in een hedendaags Duitsland, waar het moeilijk is om verouderde tradities in ere te houden omdat ze als ouderwets beschouwd worden.
Velen dromen om "Koning" te worden, dat wil zeggen, winnaar van de proef, en daarmee rechthebbende in de strijd voor de titel van "Keizer". Jurgen Ellinghaus maakt van zijn camera een getuige, en laat het onderwerp voor zichzelf praten. De zeer protocollaire ceremoniën, strikt geordend, weerspiegelen zich in de enscenering die daardoor een ironische knipoog krijgt. Militaire orkesten, onberispelijke uniformen en gekalibreerde wapens paraderen op haast anachronistisch wijze onder het oog van een onveranderlijke hiërarchie. Een speciaal soort clerus bewaakt de activiteiten, en verleent er een hogere dimensie aan, terwijl ze een conservatief wereldbeeld voorstaan met het evangelie en mannelijkheid als centrale waarden. De mengeling van vaderlandsliefde en religie, van gemeenschapsgevoel en persoonlijke ambitie, blijft verwonderen. Tegelijkertijd gaat het om niets minder dan fascinerend cultureel erfgoed.

09.12 > 20:00
L’Heure Atelier

Depuis quelques années, le service de santé mentale "La Gerbe" à Schaerbeek accueille des ateliers de vidéo et de photo mais aussi d’écriture, de sculpture, de dessin, etc. Organisés par le Centre d’expression et de créativité "L’Heure Atelier", ces ateliers sont basés sur le désir et la nécessité intérieure des participants. Nous avons le plaisir d’en accueillir certains et de découvrir une sélection de leurs films.

+ Je suis, tu sommes, vous être

Collectif, 2005, BE, video, vo fr 12'

Réflexion sur la place de chacun dans la société entre prêt à l’emploi et à recycler.

+ Les Roses du Sud

Collectif, 2007, BE, video, vo fr 18''

Portrait d’un poète et écrivain schizophrène immergé dans un univers psychiatrique depuis 30 ans.

+ Ici Gît Songe

Collectif, 2008, BE, video, vo fr 12'

Des visiteurs s’aventurent en un lieu peuplé d’êtres tantôt graves, tantôt réjouis, pulpeux, inquiets… Rencontre périlleuse s’il en est…

+ Laver riz thé

Collectif, 2010, BE, video, vo fr 11'

L’écriture est son combat, le théâtre de ses métamorphoses. Monstre hideux, squelette, malade, Paul Édouard poursuit sa quête, "en pleine folie collective".

+ La guerre de l’espace

Collectif, 2011, BE, video, vo fr 8'

Darvador et ses vaisseaux attaque la terre en vue de kidnapper Lea l’impératrice, femme de l’Empereur Xor...

+ La Genèse selon Marc

Collectif, 2009, BE, video, vo fr 3'

L’histoire d’Adam et Ève revisitée. Des extra-terrestres les emportent et les mutilent. Ils meurent et le monde vit.

+ This is my Jail

David Sroczynski, 2010, BE, video, vo fr 3'

Le quotidien aliénant d’un jeune homme pressé.

+ Sans titre

David Sroczynski, 2010, BE, video, vo fr 7'

La vie d’un personnage schizoïde qui traverse Venise.

www.heureatelier.be
http://www.heureatelier.be

11.12 > 19:00
L’Heure Atelier

De afgelopen jaren onthaalde het centrum voor geestelijke gezondheidszorg "La Gerbe" in Schaarbeek workshops voor video en fotografie naast andere disciplines zoals schrijven, beeldhouwen, tekenen, enzoverder. Georganiseerd door "L’Heure Atelier", een centrum van expressie en creativiteit , zijn deze workshops gebaseerd op maat van de deelnemers zelf. We zijn blij om enkele deelnemers welkom te heten die een selectie van hun films voorstellen.

+ Je suis, tu sommes, vous être

Collectif, 2005, BE, video, vo fr 12'

Reflectie op de eigen plaats in de maatschappij tussen klaar-voor-gebruik en recyclage.

+ Les Roses du Sud

Collectif, 2007, BE, video, vo fr 18''

Portret van een dichter en schrijver, gedurende 30 jaar ondergedompeld in een schizofrene psychiatrische wereld.

+ Ici Gît Songe

Collectif, 2008, BE, video, vo fr 12'

Bezoekers gaan op avontuur in een plek bevolkt met wezens die soms ernstig zijn, soms gelukkig, vlezig, bezorgd... Een gevaarlijke ontmoeting kan je wel zeggen.

+ Laver riz thé

Collectif, 2010, BE, video, vo fr 11'

Schrijven is strijd, het theater van zijn metamorfosen. Vreselijk monster, skelet, ziek, vervolgt Paul Edouard zijn zoektocht, « in volle collectieve waanzin ».

+ La guerre de l’espace

Collectif, 2011, BE, video, vo fr 8'

Darvador en zijn ruimtetuigen vallen de aarde aan om Lea de keizerin te kidnappen, de vrouw van Keizer Xor...

+ La Genèse selon Marc

Collectif, 2009, BE, video, vo fr 3'

De geschiedenis van Adam en Eva herschreven. Buitenaardse wezen ontvoeren en verminken hen. Ze sterven en de wereld leeft.

+ This is my Jail

David Sroczynski, 2010, BE, video, vo fr 3'

De bevreemdende wereld van een gehaaste jongeman.

+ Sans titre

David Sroczynski, 2010, BE, video, vo fr 7'

Het leven van een schizoïd personage dat Venetië doorkruist.

11.12 > 19:00
Salaam Isfahan

Sous prétexte de prendre des photos, Sanaz Azari pose sa caméra dans les rues d’Isfahan, grande ville d’Iran, et interroge les passants qui se laissent prendre au jeu. Nous sommes en juin 2009, les élections présidentielles vont avoir lieu.
Nous connaissons la suite des événements, qui verront Mahmoud Ahmadinejad réélu, face à Hossein Moussavi. S’ensuivront les premières manifestations d’une population qui s’est sentie trompée, puis la répression étatique. Cette contestation marquera également l’importance des nouveaux médias, GSM, internet et autres réseaux sociaux, largement contrôlés, mais dont certains arriveront à dépasser la censure.
"Salaam Isfahan" n’est pas un film sur la révolution. La réalisatrice prend le pouls de ces Iraniens, avant, pendant et après les élections de 2009. Population aisée, jeunes de la rue, familles... Mais deux ans avant ce que l’on appelle désormais communément le "Printemps arabe", chacun laisse entrevoir ses espoirs et ses déceptions dans ce pays qui tente de s’émanciper depuis la révolution islamique, déjà vieille de plus de trente ans...

18.12 > 20:00
Salaam Isfahan

Met fotografie als alibi plaatst Sanaz Azari haar camera in de straten van Isfahan, een grote stad in Iran, en ondervroeg ze voorbijgangers die het spel wilden meespelen. Wij zijn juni 2009, de presidentsverkiezingen zullen binnenkort plaatsvinden. We kennen het vervolg van de gebeurtenissen : de herverkiezing van Ahmadinejad versus Moussavi, de kandidaat van de hoop. Vervolgens de eerste protesten van een bevolking die zich bedrogen voelt, in de kiem gesmoord door de repressie van de overheid. Deze protesten onderstrepen het belang van nieuwe media, gsm, internet en andere sociale netwerken, grotendeels gecontroleerd, maar waarvan sommigen de censuur kunnen ontwijken.
"Salaam Isfahan" is geen film over de revolutie. De filmmaakster neemt de polsslag van Iran voor, tijdens en na de verkiezingen van 2009. Welvarende bevolking, jongeren van de straat, gezinnen... Twee jaar voor wat nu in de volksmond "Arabische Lente" heet, suggereert ieder de hoop en teleurstellingen in dit land dat probeert zichzelf te bevrijden van de islamitische revolutie, ondertussen al dertig jaar geleden.

18.12 > 20:00
De engel van Doel L’ange de Doel

Le village de Doel est connu depuis longtemps pour sa situation particulière. Coincé entre le port d’Anvers et la centrale nucléaire, il est devenu populaire auprès des cyclistes et promeneurs attirés par son décor pittoresque : réserves naturelles et polders, digues de l’Escaut et vieux moulin... le tout au pied des tours de refroidissement, avec le skyline industriel de l’immense port pour horizon. Dans les années 1990, la décision fut prise d’agrandir le port. Doel doit être rayé de la carte. Les habitants quittent peu à peu le village, et les squatteurs et autres aventuriers prennent leur place. Ceux qui sont restés voient leur lieu de vie prendre des allures de village fantôme : maisons abandonnées, quittées à la hâte, bâtiments à moitié démolis, terrains vagues... Les rebondissements dans les projets d’expansion du port seront nombreux, dont des recours désespérés des habitants résistants. Pour couronner le tout, le sort incertain de la centrale ne fera que prolonger l’agonie.
Le jeune cinéaste néerlandais Tom Fassaert, frappé par la vision de ce village mourant, voulut lui rendre un dernier hommage. Son but n’est pas de raconter l’histoire de Doel ni de porter les luttes des militants qui s’opposent aux destructions. Sa caméra enregistre le quotidien de quelques habitants âgés qui restent attachés à leur village aimé, coûte que coûte. Il en réalise un portrait intimiste et touchant, avec beaucoup de sensibilité, mâtiné d’humour malgré le poids de cette mort annoncée.

16.12 > 20:00
De engel van Doel

Iedereen kent Doel als een tot verdwijnen gedoemd polderdorp, geprangd tussen de haven van Antwerpen en de kerncentrale. Ooit was Doel een levendig dorp met honderden inwoners. De schilderachtige polders, de dijken aan de Schelde, in contrast met de industriële skyline met de immense haven en de koeltoren van de nabijgelegen kerncentrale, maakten er een geliefd oord van voor fietsers en wandelaars.
Toen het vaststond dat Doel plaats moest maken voor de uitbreiding van de haven, trokken steeds meer dorpelingen weg. In hun plaats kwamen krakers en avonturiers. Slechts enkele inwoners bleven, terwijl hun biotoop de allures van een spookdorp aannam. Onbewoonde huizen, inderhaast achtergelaten. Halfgesloopte gebouwen. Braakliggende terreinen.
De jonge Nederlandse documentairemaker Tom Fassaert was getroffen door het beeld van dit uitstervende dorpje dat hij een laatste hommage bracht. Niet door de geschiedenis van Doel te verhalen, en ook niet door de militante bewonersstrijd in beeld te brengen. Zijn camera registreert het dagdagelijkse leven van enkele oudere bewoners die ten alle prijzen vasthouden aan hun geliefde Doel, wat resulteert in een intimistisch portret met gevoel voor humor ondanks het gewicht van de aangekondigde dood.

16.12 > 20:00
Je suis, tu sommes, vous être

Réflexion sur la place de chacun dans la société entre prêt à l’emploi et à recycler.


Je suis, tu sommes, vous être

Reflectie op de eigen plaats in de maatschappij tussen klaar-voor-gebruik en recyclage.


Les Roses du Sud

Portrait d’un poète et écrivain schizophrène immergé dans un univers psychiatrique depuis 30 ans.


Les Roses du Sud

Portret van een dichter en schrijver, gedurende 30 jaar ondergedompeld in een schizofrene psychiatrische wereld.


Ici Gît Songe

Des visiteurs s’aventurent en un lieu peuplé d’êtres tantôt graves, tantôt réjouis, pulpeux, inquiets… Rencontre périlleuse s’il en est…


Ici Gît Songe

Bezoekers gaan op avontuur in een plek bevolkt met wezens die soms ernstig zijn, soms gelukkig, vlezig, bezorgd... Een gevaarlijke ontmoeting kan je wel zeggen.


Laver riz thé

L’écriture est son combat, le théâtre de ses métamorphoses. Monstre hideux, squelette, malade, Paul Édouard poursuit sa quête, "en pleine folie collective".


Laver riz thé

Schrijven is strijd, het theater van zijn metamorfosen. Vreselijk monster, skelet, ziek, vervolgt Paul Edouard zijn zoektocht, « in volle collectieve waanzin ».


La guerre de l’espace

Darvador et ses vaisseaux attaque la terre en vue de kidnapper Lea l’impératrice, femme de l’Empereur Xor...


La guerre de l’espace

Darvador en zijn ruimtetuigen vallen de aarde aan om Lea de keizerin te kidnappen, de vrouw van Keizer Xor...


La Genèse selon Marc

L’histoire d’Adam et Ève revisitée. Des extra-terrestres les emportent et les mutilent. Ils meurent et le monde vit.


La Genèse selon Marc

De geschiedenis van Adam en Eva herschreven. Buitenaardse wezen ontvoeren en verminken hen. Ze sterven en de wereld leeft.


This is my Jail

Le quotidien aliénant d’un jeune homme pressé.


This is my Jail

De bevreemdende wereld van een gehaaste jongeman.


Sans titre

La vie d’un personnage schizoïde qui traverse Venise.


Sans titre

Het leven van een schizoïd personage dat Venetië doorkruist.


https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=1570&lang=fr