> Pink Screens

Pink Screens

Pour la 16e année consécutive, Genres d’à côté asbl est fière de vous présenter le PINK SCREENS FILM FESTIVAL, le festival du film queer de Bruxelles qui célèbre les genres et sexualités différentes. Une nouvelle édition qui offre, une fois encore, une sélection forte et délicieuse de près de 70 courts et longs-métrages - fictions, documentaires et expérimentaux. De quoi vibrer dans nos quartiers généraux du NOVA ainsi qu’aux cinémas Aventure et Galeries.

Cette année, familiarisez-vous avec l’emploi du pronom neutre, interrogez votre notion de "solidarité", bouleversez les cases établies des amours jeunes et surtout moins jeunes, succombez au polyamour à moins que ce ne soit à celui d’être tout simplement nu·e (focus "Get naked ? Oh My God !").

Partez à la rencontre d’âmes révolutionnaires, d’objets amoureux et de garçons-filles sauvages. Accompagnez une reine guerrière ou une amazone au lasso devenue culte, à moins que ce ne soit une fière et très cuir icône gay. Bref, partagez des tranches de vie totalement queer. Et puis n’oubliez pas de vous rebrancher sur le Queercore pour une bonne baffe musicale, visuelle et politique, et combler, qui sait, de possibles lacunes culturelles voire historiques (focus "Queercore").

Pink Screens, c’est bien plus qu’un programme papier. Ce sont 10 jours de films, d’expositions, de débats, de questionnements hors-cadres, de surprises et de fêtes, de rencontres aussi, sans oublier l’hommage annuel à la scène musicale queer – aka la Pink Night (le 18/11 sur les 2 étages de la Bodega).

Et en décembre, le festival se prolongera à la Cinematek avec une quinzaine de films autour de la thématique "120 battements et plus : le sida à l’écran".


Pink Screens

Voor de 16de keer alweer, stelt vzw Genres d’à Côté jullie met trots PINK SCREENS voor, het Brusselse Queer Filmfestival dat gender en seksuele diversiteit in de spotlights plaatst.

Een gloednieuwe editie die jullie eens te meer een ijzersterke en overheerlijke selectie voorschotelt met meer dan 70 kortfilms en langspeelfilms, documentaires en experimentele films.
Breng je hartslag naar ongekende hoogte in ons hoofdkwartier Cinema NOVA, in Cinema Aventure en Galeries.

Geraak vertrouwd met het neutraal persoonlijk voornaamwoord, vraag je eens echt af wat ‘solidariteit’ voor jou betekent, schop tegen de heilige huisjes van jonge en vooral wat oudere liefdesrelaties, bezwijk voor polyamorie of ga gewoon naakt (focus "Get Naked ? Oh My God !"). Ontmoet revolutionaire zielen, liefdesvoorwerpen en wilde jongens en meisjes. Vergezel een oorlogszuchtige koningin of een amazone met lasso, zolang ze maar cult en queer iconen zijn. Kortom, beleef die queer ‘tranches de vie’ helemaal mee ! Vergeet ondertussen niet je opnieuw onder te dompelen in de queercore met een flinke slag muziek in het gezicht, die politiek en sociaal getint is. Vul die mogelijke gaten in je cultuur op met de focus “Queercore”.

Pink Screens, dat is heel wat meer dan een programmaboekje van papier. Dat zijn 10 dagen cinema, tentoonstellingen, debatten, vragen buiten de lijntjes, verrassingen en feestjes. Zoals steeds, brengen we ook een jaarlijkse hommage aan de muzikale queer scene – aka de Pink Night (op 18/11 op de 2 podia van La Bodega). In december wordt het festival voortgezet in de Cinematek waar we jullie vijftien films voorstellen met : "120 battements et plus : aids op het witte doek" als thema.


Pink Screens

For the 16th consecutive year, Genres d’à côté asbl is proud to present the PINK SCREENS FILM FESTIVAL, the Brussels queer film festival celebrating gender and sexual diversity. A new edition which offers you, once again, a strong and delectable selection of almost 70 short and feature films - fiction, documentaries and experimental. Something to get excited about in our headquarters in the Cinemas NOVA, Aventure and Galeries.

This year become familiar with the use of the neutral pronoun, question your definition of ’solidarity’, shake up the established notions of young and, moreover, not-so-young loves. Get into polyamoury or simply choose the one about the naked body (see focus ’Get naked ? Oh My God !’). Go for the tormented, rebellious and revolutionary hearts, objects of desire and wild boys and girls. Follow a warrior queen or a cult film about an Amazon with a lasso, or perhaps you’re more into a proud gay icon dressed in leather. In short, share a perfectly unconventional and ever so queer slice of life.

And also remember to plug in to Queercore for a good musical, visual and political slap, and perhaps who knows, fill in a possible cultural or even historical gap (see focus Queercore).

The Pink Screens is much more than a paper programme. It is 10 days of films, exhibitions, debates, unconventional reflections, surprises, parties and get-togethers with the usual annual praise to the queer music scene – aka Pink Night (18/11 over the 2 floors of the Bodega).

And in December (save the date !) the festival will extend to the Cinematek with more than a dozen films around the theme : ’120 Beats Per Minute’, AIDS on screen.


Infos pratiques

PRÉVENTES à la RAINBOWHOUSE

ATTENTION : pas de réservation par téléphone ou en ligne !

PINK PASS
6 séances à choisir, pour 30€ ! En vente pendant le festival.

BAR NOVA
De la première à la dernière séance, pendant toute la durée du festival, Le bar du Nova est ouvert avec chaque soir, une table d’hôte et des DJs pour la touche musicale.

INFOS
Pour toute information et changement de programme :
www.pinkscreens.org / www.gdac.org / info@gdac.org
T : +32 474 37 50 53 (11:00 – 18:00)


Praktische info

VOORVERKOOP ->RAINBOWHOUSE

OPGELET : geen telefonische of online reservatie !

PINK PASS
30€ voor 6 vertoningen, ter plaatse te koop.

BAR NOVA
De Nova bar is tijdens de hele duur van het festival open, van de première tot de laatste vertoning. Met gastentafels en DJ’s om de muzikale ambiance te verzekeren.

INFOS
PVoor alle verdere info of programmawijzigingen :
www.pinkscreens.org / www.gdac.org / info@gdac.org
T : +32 474 37 50 53 (11:00 – 18:00)


Info

PRESALES at RAINBOWHOUSE

ATTENTION : No reservation online or by phone !

PINK PASS
6 different screenings for 30€ !

BAR NOVA
From the first to the last screening, the NOVA bar will be open throughout the festival, with DJs spinning records every night.

MORE INFOS
Pour toute information et changement de programme :
www.pinkscreens.org / www.gdac.org / info@gdac.org
T : +32 474 37 50 53 (11:00 – 18:00)


A Queer Exhibition

Diana Blok est une photographe uruguayenne vivant à Amsterdam qui, à travers son art, exprime ses diverses expériences de culture et d’identité. Avec "Eu te Desafio a me Amar" ("Je te défie de m’aimer"), elle dénonce le niveau de plus en plus élevé des violences et discriminations subies par les LGBTQ+ dans le Brésil contemporain.

Gurshad Shaheman est comédien, Français d’origine iranienne, vivant à Bruxelles. A côté de son travail théâtral, il fait des collages autour la fluidité des genres. Avec sa série PUSSY PUNCH, il nous fait voir neuf oeuvres très puissantes. “Every man needs a pussy. I just gave this men what they needed."

Rose Butch est une artiste peintre bruxelloise, une artisane et une militante aux inspirations tantôt kitsch, tantôt trash et jamais sages. Elle s’intéresse aux convergences des luttes anti-racistes et décoloniales, féministes, anti-capitalistes, anti-grossophobie, queer… A travers ses toiles et ses travaux d’aiguilles, elle aborde frontalement les violences sexistes, LGBTphobes et racistes et elle crée des représentations de et avec des personnes généralement rendues invisibles ou caricaturées.

09.11 > 18:00
A Queer Exhibition

Diana Blok is een Uruguayaanse fotografe die in Amsterdam woont. Als kunstenares van de diaspora, uit ze zich via haar kunst, haar culturele ervaringen en identiteitskwesties. Met "Eu te Desafio a me Amar", “ik daag je uit om van me te houden”, hekelt ze het toenemende geweld en discriminatie tegen de LGBTQ+-gemeenschap in het hedendaagse Brazilië.

Gurshad Shaheman woont in Brussel, hij is een Franse performer van Iraanse afkomst. Naast zijn theaterwerk, maakt hij ook collages rond thema’s als genderfluïditeit. In de reeks PUSSY PUNCH toont hij ons negen krachtige, bijeen gebokste beelden. “Every man needs a pussy. I just gave this men what they needed.”

Rose Butch is een Brusselse kunstenares, een ambachtsvrouw en activiste, kitsch geïnspireerd, soms trashy maar nooit braaf. Ze is geïnteresseerd in het raakvlak waar de antiracistische en de-koloniale strijd samenkomen, feministen, anti-kapitalistisme, queer, ... Met haar handwerkjes en schilderijen tackelt ze frontaal seksistisch-, racistisch- en LGBTQ-fobisch geweld en representeert dit door en met mensen die normaal onzichtbaar zijn of gekarikaturiseerd worden.

09.11 > 18:00
A Queer Exhibition

Diana Blok is a Uruguayan photographer living in Amsterdam. Through art, she expresses her diverse experience of culture and identity. With "Eu te Desafio a me Amar" (I challenge you to love me), she denies the increasing violence and discrimination against the LGBTQ+ community in contemporary Brazil.

Gurshad Shaheman lives in Brussels, he is a French actor of Iranian descent. Alongside his theatrical work, he explores gender fluidity through collages. With his series PUSSY PUNCH, he shows us nine very powerful pieces. "Every man needs a pussy. I just gave these men what they needed."

Rose Butch is a painter from Brussels, an artisan and an activist with whose inspiration is sometimes kitsch, sometimes trash and never wise. She is interested in the intersection between anti-racist and decolonial, feminist, anti-capitalist, anti-grossophobia and queer struggles. Through her canvas and her needlework, she confronts sexist, LGBT-phobic and racist violence and she creates representations with and of people generally rendered invisible or caricatured.

09.11 > 18:00
Queercore – Focus

Dans les années 80 naissait le Queercore, une bonne baffe à un milieu gay-lesbien conformiste en quête de respectabilité et une explosion queer à la face du punk hétéronormé. « Queercore : how to punk a revolution » convoque plein de beau monde pour en retracer l’émergence et mesurer l’impact de ce cousin des Riot Grrrls, avec ses zines, concerts, groupes, films... Nous en suivrons les ramifications jusqu’aujourd’hui. Et nous vous avons même déniché des films de G.B. Jones, une des initiatrices de ce mouvement avec son complice d’alors, le jeune Bruce LaBruce.


Queercore – Focus

Queercore is een maatschappijkritische beweging van de jaren tachtig, een queer afsplitsing van hetero punk en reactie op de emancipatie van de LGBT’s. "Queercore : how to punk a revolution" documenteert de scene van wortel tot tak, met heel wat schoon volk. Ze getuigen onder meer van de opkomst van de verwante Riot Grrrls subcultuur en van haar verspreiding met tijdschriften, concerten, groepen, films…. En tenslotte hebben we films opgeduikeld van de pioniers van de Queercore scene, G.B. Jones en haar partner-in-crime, niemand minder was dan de jonge Bruce LaBruce.


Queercore – Focus

In search of respect in the face of heteronormal punk, Queercore was born in the 80’s, a proper slap-in-the-face to a conformist gay-lesbian environment. "Queercore : how to punk a revolution" convenes a lot of beautiful people to trace the emergence and measure the impact of this cousin of Riot Grrrls, with its zines, concerts, groups and films. We will follow its ramifications all the way to present day. And we have even unearthed movies by G.B. Jones, one of the initiators of this movement with her then accomplice, the young Bruce LaBruce.


Naked ? Oh my god ! - Focus

Que cachent les haies bien taillées de nos jardins ? Et qui s’installe en bordure de nos bois et au beau milieu de nos prés ? OMG ! Des gens dénudés ! Simplement Oh My God !!! Des corps sans vêtements qui font trembler les cadres auxquels nous sommes habitué·e-s, les convenances dans lesquelles nous baignons et qui ouvrent peut-être des possibilités jusque-là non envisagées. Attention, le voisinage de « Los Decentes », « Hugues » ou l’héroïne de « Blind Sex » (séance « Stronger than you » ) risquent de vous entraîner sur une séduisante pente libératrice…


Naked ? Oh my god ! - Focus

Wat gaat er schuil achter de goed gesnoeide hagen van onze tuinen ? En wie komt zich nestelen aan de rand van onze bossen of te midden van onze weiden ? OMG ! Naakte mensen ! Simpelweg Oh My God !!! Lichamen zonder kleren bedreigen onze vertrouwde leefwereld, het fatsoen waar we aan gewoon zijn en openen misschien mogelijkheden waar we nooit aan gedacht hebben. Opgelet, de nabijheid van "Los Decentes "Hugues" of de heldin van "Blind Sex" ( vertoning "Stronger than you" ) zouden u kunnen meeslepen op een verleidelijk en bevrijdend hellend pad...


Naked ? Oh my god ! - Focus

What is hiding behind our gardens’ neatly trimmed hedges ? Who is settling on the edge of our woods and amidst our fields ? OMG ! Naked people ! Oh My God ! Undressed bodies : shaking up the frameworks we are used to and the decorum we’re soaked in, they may give way to yet not imagined possibilities. Beware, for getting acquainted with ’Los Decentes’, ’Hugues’, or the main character of ’Blind Sex’ (screening of ’Stronger than you’ ) might drag you down a rather tempting liberating path…


Gueulante : « Solidaire : toujours, avec moi-même ? »

L’actualité met en avant la situation des personnes réfugiées ou demandeuses d’asile. Des solidarités sont-elles possibles entre LGBTQI, particulièrement avec les LGBTQI en demande d’asile ou migrant·es ? Sur quelles bases ? Ou doit-on jeter l’idée de "solidarités" face à une indifférence quasi généralisée ? D’ailleurs, si une grande partie des LGBTQI sont indifférent·es au sort et aux discriminations que vivent d’autres LGBTQI, peut-on vraiment parler de "communauté" ? A moins que la notion de solidarités ne soit simplement d’un autre âge. Y aurait-il un clash de générations où les plus jeunes auraient perdu un certain "sens du combat" ? Peut-être à mettre en lien avec ce que disait Robin Campillo en marge de son film consacré à Act-up : les luttes d’aujourd’hui peuvent-elles encore être le reflet du "corps incarné" ? Que penser d’élans comme la récente mobilisation en soutien aux homosexuels tchétchènes : solidarité réussie ou ratée ? Et quand notre Pride 2017 même avec le slogan "Crossing Borders" accueille en ses rangs un parti nationaliste : une contradiction exemplaire du militantisme LGBTQI contemporain ? Une gueulante, c’est un café-débat libre et démocratique. Un sujet est lancé, et c’est ensuite les participant·es qui ont la parole. Une personne est simplement là pour faciliter sa circulation. C’est donc vous, avec vos opinions, votre mauvaise foi et votre sensibilité qui faites le débat... dans le respect et la bonne humeur !

11.11 > 17:00
Gueulante : "Solidariteit : altijd, met mezelf ? "

Het nieuws barst van de precaire situatie van vluchtelingen en asielzoekers. Is er solidariteit mogelijk tussen LGBTQI, met name met LGBTQI-asielzoekers of migranten ? En op welke basis ? Of gooien we de idee van "solidariteit" weg in het licht van een bijna universele onverschilligheid ? En wat als een groot deel van de LGBTQI onverschillig is ten opzichte van dit lot en de discriminatie waarmee andere LGBTQI’ers worden geconfronteerd, kunnen we dan nog echt over een "community" spreken ? Tenzij het begrip solidariteit gewoon uit een ander tijdperk stamt ? Ontstaat er een generatieclash waarbij jongeren een bepaalde ‘strijdlust’ verloren hebben ? Denk aan wat Robin Campillo in de marge van zijn film gewijd aan Act-up, zei : kan de strijd van vandaag nog steeds de weerspiegeling zijn van het ‘bezielde lichaam’ ? Wat te denken van de recente oproep ter ondersteuning van Tsjetsjeense homoseksuelen : is solidariteit hier succesvol of mislukt gebleken ? En wanneer onze Pride 2017, trots de slogan "Crossing Borders" dragend, binnen haar geledingen een nationalistische partij verwelkomt : is dit een voorbeeldige tegenstrijdigheid binnen het hedendaagse LGBTQI-militantisme ? Een gueulante is een gratis en democratisch debat. Er wordt een onderwerp aangehaald en daarna is het aan de deelnemers. Er is een facilitator om het gesprek te stroomlijnen, verder is het aan jou, je gevoeligheid dan wel slechter trouw om het debat pit en kleur te geven.

11.11 > 17:00
Gueulante : ’Solidary : always… with myself ?’

Current news shines a spotlight on the situation of refugees and asylum-seekers. Is a network of solidarity possible between LGBTQI individuals, especially with LGBTQI asylum-seekers or migrants ? And on what basis ? If a large proportion of LGBTQI are indifferent to the fate and discrimination faced by other LGBTQI, can we really speak of a ’community’ ? Should we throw away any idea of ’solidarity’ in the face of widespread indifference ? Is the concept of solidarity simply outdated. Is it that there is a clash of generations where those who are younger have lost ’the sense of a common struggle’ ? To revert back to Robin Campillo’s words during a discussion after the screening of his film 120 BPM devoted to Act-up : can today’s struggles still be the reflection of the ’body incarnate’ ? Is the outcome of the recent rallying of support for Chechen homosexuals a success or a failure ? Another example of contradiction within contemporary LGBTQI activism could be when the Brussels Pride, in 2017, under the slogan ’Crossing Borders’, welcomed within its core a nationalist Belgian political party. The debate is open. ’Gueulante’ is a free-spirited and democratic space, where you can talk your heart out on a common topic. The discussions are moderated. But it’s you that make the debate with your opinions, your bad faith and your sensitivity... of course respectfully and with good humour !

11.11 > 17:00
Microboutiek

La Microboutiek, madame, est un point de diffusion de livres, CD, fanzines, DVD, K7 et autres objets de micro-édition. Vous pouvez autant y découvrir des choses rares que venir y déposer vos créations, la Microboutiek est alimentée par son propre public.
N’hésitez pas !

11.11 > 18:00
Microboutiek

De Microboutiek, mevrouw, is een micro-platform voor boeken, CD’s, fanzines, cassetten en andere media. Kom snuisteren en/of je eigen creaties voorstellen. Want de Microboutiek wordt zowaar bevoorraad door haar eigen publiek !

11.11 > 18:00
Microboutiek

The Microboutiek is a stand to promote books, CDs, fanzines, DVDs, K7s and other limited edition artefacts. Discover rare objects or display your own creations, the Microboutiek is fed by its own public. Dare !

11.11 > 18:00
Tables d’Hôtes 09.11 > 18:30 + 10.11 > 18:30 + 11.11 > 18:30 + 12.11 > 18:30 + 13.11 > 18:30 + 14.11 > 18:30 + 15.11 > 18:30 + 16.11 > 18:30 + 17.11 > 18:30 + 18.11 > 18:30
Gastentafel 09.11 > 18:30 + 10.11 > 18:30 + 11.11 > 18:30 + 12.11 > 18:30 + 13.11 > 18:30 + 14.11 > 18:30 + 15.11 > 18:30 + 16.11 > 18:30 + 17.11 > 18:30 + 18.11 > 18:30
Tables d’Hôtes 09.11 > 18:30 + 10.11 > 18:30 + 11.11 > 18:30 + 12.11 > 18:30 + 13.11 > 18:30 + 14.11 > 18:30 + 15.11 > 18:30 + 16.11 > 18:30 + 17.11 > 18:30 + 18.11 > 18:30
https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=2269&lang=fr