> Varia

Kazarken En creusant

Véritable poème cinématographique aux confins du cinéma documentaire, le premier long métrage documentaire de Güldem Durmaz est une expérience immersive et sensorielle proche du rêve éveillé et de l’hypnose. Tourné pendant plus de dix ans sur différents supports, tissé de différentes matières, allant et venant entre différentes époques, ce premier essai est d’abord une plongée dans l’espace mental de la narratrice en quête d’elle-même. Mais cette quête ne peut aller sans remonter le cours du temps comme on remonte les fleuves. Alors le film chemine dans les différentes mémoires qui constituent chaque individu : histoire d’une famille, d’un pays, et à travers l’archéologie et les ruines d’Allianoi, lieu de guérison antique, histoire antique comme source et matrice de tous les récits fondateurs. Dans cette esthétique des éclats, des associations libres et des rimes visuelles, peu à peu, la notion même d’identité s’expérimente comme la totalité d’une multitude de fragments, enfin reconquise et assumée.

19.04 > 20:00
Kazarken

De eerste langspeler van Güldem Durmaz is een cinematografisch gedicht dat experimenteert met de uithoeken van de documentaire film. De immersieve en sensoriële beleving van de film leunt aan bij dagdromen en hypnose. Gedraaid over een periode van meer dan tien jaar op verschillende dragers als was het een weefsel dat bestaat uit verschillende materies, keert de film over en weer naar verschillende tijdstippen. Dit debuut dompelt je onder in de mentale ruimte van de vertelster die op zoek is naar haarzelf. Maar deze zoektocht kan niet zonder een omkering van de tijd zoals je een rivier stroomopwaarts opvaart. De film deint tussen verschillende individuele geheugens : het verhaal van een familie, van een streek, van een land, doorheen de archeologische ruïnes van Allianoi, een antiek genezingsoord in Anatolië waar een stichtingsverhaal als bron en matrix zich ontrolt. In deze versplinterde esthetiek van vrije associatie en visueel rijm, komt beetje bij beetje de notie van identiteit naar voren als één geheel van een veelheid aan versplinterde fragmenten die eindelijk heroverd en aanvaard worden.

19.04 > 20:00
Quartier libre

Plan B, notre rendez-vous consacré à la ville et aux alternatives urbaines, s’en va visiter Louvain-la-Neuve. Après 40 années d’incessants chantiers, l’université s’apprête à poser la dernière pierre de cette ville étudiante, la plus jeune de Belgique. Mais pas n’importe où… Au milieu des étendues de béton, résiste un petit quartier d’irréductibles qui sentent monter l’angoisse d’être bientôt complètement encerclés… Depuis 40 ans, à La Baraque, ce quartier "autogéré" fait de roulottes, cabanes et autres maisons auto-construites, chaque jour est un jour à inventer collectivement. Mais ce projet de vie alternative est bousculé, depuis 2014, par la construction d’un parking de plus de 3000 places. Comment va-t-il y survivre ? Quelles solutions les habitants vont-ils imaginer pour continuer à expérimenter un autre mode de vie ? "Quartier Libre" raconte, vu de l’intérieur et avec ses habitants, ce qui pourrait être les derniers instants de la vie "sauvage" de ce quartier.

12.04 > 20:00
Plan B : Quartier libre

Plan B is onze stadsmodule die filmsgewijs gewijd is aan stedelijke vraagstukken en alternatieven. Dit keer begeven we ons naar Louvain-la-Neuve. Na 40 jaar van onophoudelijke bouwwerven legt de universiteit eindelijk de laatste steen aan deze studentenstad, de jongste van België. Maar midden de uitgestrekte vlakte, blijft een kleine nederzetting moedig weerstand bieden aan het oprukkende beton om te verhinderen dat ook zij binnenkort volledig omcirkeld zijn...
Al 40 jaar lang vormt La Baraque een autonome wijk in zelfbeheer, vol stacaravans, hutten en andere zelfgebouwde autohuizen, waar elke dag opnieuw een manier van samenleven wordt uitgevonden. Maar dit alternatieve woonproject werd in 2014 opgeschrikt door de bouw van een parking van meer dan 3000 plaatsen. Kan de wijk dit overleven ? Welke strategieën beogen de bewoners om hun alternatieve levensstijl verder te zetten ? "Quartier Libre" verhaalt van binnenuit met de bewoners de misschien wel laatste momenten van het vrije en ongebonden leven in deze bijzondere wijk.

12.04 > 20:00
Open Screen

Depuis le début du cinéma Nova, l’Open Screen vous invite à venir montrer librement vos films sur grand écran. Que ce soit votre première œuvre cinématographique ou le fruit de longues années d’expérience, tous les films proposés, quelque soient leur genre et format, seront projetés à condition que leur durée ne dépasse 15 minutes. Vingt et un ans que cette opportunité existe et est accessible gratuitement pour un public souvent nombreux qu’il ne tient qu’à vous de surprendre ! Alors n’hésitez plus, et envoyez vos films accompagnés d’une fiche technique au moins une semaine à l’avance.

26.04 > 20:00
Open Screen

Van in het prille begin van Nova is er regelmatig een Open Screen waar je je eigen film kan tonen op groot scherm. Of het nu je prille debuut is of het resultaat van een lang traject, alle ingezonden films in om het even welk genre en formaat worden vertoond op voorwaarde die ze niet langer duren dan 15 minuten. En dit al ondertussen eenentwintig jaar lang gratis voor een talrijk publiek dat niets liever wil dan verrast worden ! Twijfel dus niet langer en stuur je film naar ons op, samen met een technische fiche en dit minstens een week voor de voorstelling.

26.04 > 20:00
Avis à la population

Au moment de boucler ce programme, nous prenons connaissance d’une action policière survenue le 9 février dans les locaux d’une ASBL culturelle, Globe Aroma. L’action s’est soldée par l’arrestation de musiciens et d’un peintre, des personnes dites « sans-papiers ». Pour l’exprimer ici très sobrement : nous nous inquiétons.
Nous n’accordons pas plus d’importance aux artistes qu’aux maçons ou aux employés de bureaux sans-papiers, mais il nous est impossible de ne pas nous sentir concernés par cette nouvelle action, qu’il nous faut bien désormais conceptualiser comme possible en nos locaux. En effet, il nous arrive d’accueillir -ou de ne pouvoir le faire en raison de blocage aux frontières- des cinéastes, des musiciens, des participants à des débats ou simplement du public qui, contrairement aux personnes nées en nos contrées, ne peuvent se déplacer partout sur la planète. Nous continuerons. Notre Cinéma et son Foyer ne sont pas des « sanctuaires ». Les rafles policières nous les refusons partout, y compris au Nova qui est un lieu privé accueillant du public. Tout les individus y sont les bienvenus, et le resteront. Les initiatives politiques et les actions policières, qui se succèdent à un rythme effréné, visent à affirmer toujours plus le Pouvoir par la Peur. Avec ce gouvernement MR/CD&V/Open-VLD/N-VA, nous actons le passage de notre société dans une ère nouvelle. Par tous les moyens, nous résisterons.
L’équipe du Cinéma Nova.


Bericht aan de bevolking

Op hetzelfde moment dat we de laatste hand legden aan dit programma, vernamen we dat op 9 februari de politie was binnengevallen bij Globe Aroma, een culturele vzw in Brussel. De actie liep af met de opsluiting van twee kunstenaars, zogenaamde "mensen zonder papieren". Om het kort te houden : wij zijn ongerust.

Wij hechten niet meer belang aan kunstenaars dan aan metselaars of kantoorbedienden zonder papieren, maar voor ons is het onmogelijk om ons niet rechtstreeks getroffen te voelen door deze actie. Want ook bij ons zou dit in de toekomst mogelijk kunnen zijn. Wij onthalen -of soms ook niet, want geen visum gekregen- filmmakers, muzikanten, deelnemers en toeschouwers die, in tegenstelling tot mensen die hier zijn geboren, zich niet vrij kunnen bewegen op deze planeet. En in de toekomst gaan wij hiermee door.

Onze zaal en foyer zijn geen "vrijhavens". Politierazzia’s weigeren wij overal. Zowel elders als in Nova, een privéplek die openstaat voor publiek. Iedereen is en blijft welkom. Politieke initiatieven en politieacties die zich steeds sneller opvolgen, bevestigen het Regeren door Angst. Deze regering luidt de overgang in naar een nieuw tijdperk. Met alle mogelijke middelen verzetten wij ons.


https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=2291&lang=fr